- By Birgitte Nielsen

Anerkendelse af Randers Kommune i InterForce

Fra Venstre Borgmester Rander Kommune Torben Hansen og Direktør for Randers Regnskov Henrik Herold som er ambassadør for InterForce Region Midtjylland

Henrik Herold overrakte mandag 8. november 2021 et skjold til borgmester Torben Hansen og Randers Kommune, som en synlig anerkendelse af, at Randers Kommune indgår i INTERFORCE samarbejdet. Samarbejdet bidrager til, at medarbejdere der enten indgår i reserven eller i Hjemmeværnet kan få orlov til at gå i tjeneste og efterfølgende vende tilbage til deres civile job.  

“Jeg er rigtig stolt af, at vi i Randers Kommune har en flot veteranpolitik og over den måde, vi har skruet veteranarbejdet sammen på. Det var lige til at blive rørt af, at vi også som den første kommune modtog forsvarsministerens veteranpris. Jeg kommer med skjoldet i dag, som en anerkendelse af, at Randers Kommune er blandt de kommuner, der indgår i samarbejdet med forsvaret. Kommuner er netop store arbejdspladser med betydning for mange mennesker, ” sagde Henrik Herold, da han overrakte prisen.  

INTERFORCE er et samarbejde mellem forsvaret og både private og offentlige virksomheder om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige. Samarbejdet betyder, at militærfolk af reserven, veteraner og hjemmeværnsfolk, som til hverdag arbejder for eksempel i Randers Kommune, kan indgå i forsvarssammenhænge og få orlov til det i en periode, og efterfølgende kunne vende tilbage til sit job.  

“På vegne af Randers Kommune er jeg rigtig glad for at modtage skjoldet. Randers Kommune er en stor arbejdsplads, og vi skal netop sikre, at har vi medarbejdere, som indgår i enten den civile eller en militær forpligtelse i forsvaret, så skal der være ordentlige forhold for at gøre det. Jeg er meget stolt af, at vi nu modtager skjoldet også i lyset af, at vi netop er blevet Årets Veterankommune, ” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune og fortsætter:

“Og så er jeg ikke i tvivl om, at de kompetencer man får ved at have erfaring fra enten den civile eller den militære del af reservestyrken, det er absolut også gode kompetencer i ens arbejde.”

Henrik Herold, der til daglig er direktør i Randers Regnskov, er også aktiv officer i reserven og engageret i INTERFORCE som ambassadør for samarbejdet.

“Jeg er en af de mange, der både har et fast job i det civile og samtidig er aktiv i reserven. Jeg ved derfor, hvor vigtigt det er, at der er et positivt syn på, at man gerne vil bidrage til forsvaret, og at man faktisk kommer med kompetencer, der også kan bruges i ens faste, civile arbejde. Samtidig er det en synlig anerkendelse af, at man har forståelse for vores forsvar, ” siger Henrik Herold og fortsætter: “Randers har længe været medlem af INTERFORCE og får nu et synligt bevis herfor. At kommunen som den første i landet også modtager prisen om årets veterankommune viser med stor tydelighed en stor opbakning til forsvaret og forsvarets ansatte.”