- By Birgitte Nielsen

Alstrup Virksomhedsrådgivning/EFG har støttet Reservestyrken i næsten 50 år

Tv. oberst Peter Fausing og virksomhedsrådgiver Torben Alstrup-Nielsen. Foto: privat.

Alstrup Virksomhedsrådgivning og ErhvervsFremmeGruppen har eksisteret i snart 50 år. Undervejs har man både støttet og arbejdet for, at de danske virksomheder bliver informeret om mulighederne for et medlemskab af InterForce, og dermed deltage i det gode formål at støtte samfundets behov for at kunne få frigjort Reservestyrken til uddannelse, løsning af nationale opgaver og deltagelse i internationale operationer. “Reservestyrken” er samlebetegnelsen for Hjemmeværnets frivillige personel og alle forsvarets reservister.

Torben Alstrup-Nielsen har selv, som befalingsmand i perioden 1995-96, deltaget i den internationale FN-operation på Cypern, og han blev efterfølgende tilknyttet Hjemmeværnet, hvor han fortsat udfører aktiv tjeneste som officer.

Virksomheden lægger stor vægt på, at man som virksomhedsejere bakker op om InterForce og blandt andet søger muligheder for at støtte og hjælpe de danske soldater, der efter hjemsendelse fra internationaleoperationer har pådraget sig fysiske og psykiske skader. “Vi skal som virksomhed gøre alt for finde muligheder for at genoptræne og indplacere den hjemsendte veteraner i et passende job. Derfor støtter vi InterForce,” udtaler Torben Alstrup-Nielsen.