- By Simon Staffeldt Schou

Tæt samarbejde mellem Forsvaret og afdeling på Rigshospitalet

Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi modtager InterForce-skjoldet
Cheflæge Mads Klokker modtager InterForce-skjoldet af læge, kaptajn af Reserven og InterForce-ambassadør Sven Trautner

I en tid med uro og trusler mod verdensfreden er der behov for ny alliancer. En sådan alliance er nu indgået mellem InterForce og Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet i København.

Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi har mere end 300 ansatte, hvoraf flere har været udsendt af Forsvaret.

I afdelingens Høre- og Balance Center (CHBC) har Rigshospitalet gennem flere årtier været stærkt involveret i militær flyvemedicin. Cheflæge Mads Klokker, som i dag også er stabslæge i Reserven, har i 24 år personligt helbredsundersøgt samtlige pilotaspiranter, der har været udvalgt af Forsvaret til uddannelse.

CHBC indgår desuden i forskningssamarbejder med mange universiteter, organisationer og fonde.

Som en påskønnelse af det gode samarbejde kunne læge, kaptajn af Reserven og InterForce-ambassadør Sven Trautner derfor med glæde overrække InterForce-skjoldet til cheflæge Mads Klokker.

Vi imødeser meget den kommende alliance og ser frem til et endnu tættere samarbejde til glæde for Forsvaret og Kongeriget Danmark.

Tak for opbakningen!