- By InterForce

600 hjemmeværnsfolk lå på lur efter stenkaster

I cirka fem uger hen over jul og nytår observerede hundredvis af hjemmeværnssoldater to motorvejsbroer over den fynske motorvej i jagten på stenkaster. Forleden sagde politiet tak for indsatsen.

Af Morten Fredslund

I torsdags den var de hjemmeværnssoldater, der støttede politiet med overvågning af motorvejsbroerne i jule- og nytårsperioden, inviteret til et lille takkearrangement på politigården i Odense.

I mere end en måned hen over jul og nytår lå de i skjul ved to fynske motorvejsbroer i jagten på den eller de personer, som flere gange har kastet tunge sten ned på motorvejen.

”Det er mig bekendt første gang, vi i Danmark har haft et så stort myndighedssamarbejde med så mange hjemmeværnsfolk,” siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, Fyns Politi til Fyens Stiftstidende.

Cirka 600 hjemmeværsnsoldater fra Hjemmeværnsdistrikt Fyn observerede i fem uger to motorvejsbroer på Fyn for at støtte op om politiets jagt efter den eller de personer, der står bag de dødsensfarlige stenkast. Foto: HJVFYN, Michael Nørgaard, FS

I en større artikel beskriver avisen lørdag, hvordan over 600 hjemmeværnsfolk nat efter nat i kulde og frost holdt udkig ved to broer på henholdsvis Grøftebjergvej og Koelbjergvej hen over motorvejen efter endnu et dramatisk stenkast den 20. december 2017.

300 meldte sig på to timer

Stenkastene var ikke sket fra de to broer, hjemmeværnsfolkene passede på med observationer og meldinger, men fra Spedsbjergvej og Langesøvej. På de to broer var der allerede iværksat videoovervågning, men det viste sig ikke at være muligt fra Grøftebjergvej og Koelbjergvej. Derfor tilbød Hjemmeværnsdistrikt Fyn at træde til med frivillige – og dem var der masser af, selv om det var jul og nytår, skriver Fyens Stifttidende.

Chefen for Landsdelsregion Vest og militær koordinator i InterForce region Midtjylland, oberst Flemming Agerskov, fortæller til avisen, at det til trods for julehelligdage og nytår gik langt nemmere og langt hurtigere at skaffe frivillige hjemmeværnssoldater til opgaven, end han havde frygtet.

”På to timer havde vi rekrutteret over 300 til opgaven, og det er dét, som kendetegner Hjemmeværnet. Hvis der er noget, de brænder for og bliver motiveret af, stiller de op, uanset om det er juleaften eller ej. Stort cadeau til alle dem, der stillede op,” siger Flemming Agerskov.

Aftalen mellem Hjemmeværnsdistriktet og Fyns Politi kom i stand efter et stenkast den 20. december 2017 på Langesøvej – fra præcis samme bro, hvor en 33-årig tysk kvinde i august 2016 blev dræbt på stedet efter at være blevet ramt af en cirka 40 kilo tung sten.

Observere og melde

Ifølge Fyens Stiftstidende måtte Hjemmeværnsfolkene efter aftale kun observere og melde, hvis de så noget mistænkeligt. De måtte ikke gribe ind bortset fra den indgriben, alle borgere har mulighed for, når vi ser en kriminel handling i færd med at blive begået. Det kunne være med en civil anholdelse, indtil politiet kan overtage.

Under den cirka fem uger lange indsats skete der dog ikke noget dramatisk, og den eller de mulige gerningsmænd dukkede ikke op. Alligevel er Fyns Politi meget tilfredse med hjemmeværnssoldaternes indsats, og forleden takkede chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj så de mange frivillige for deres indsats ved et lille arrangement på politigården i Odense.

”Trods den flotte indsats fik vi dog ikke det afgørende gennembrud,” siger Lars Bræmhøj til Fyens Stiftstidende.