- By May-Britt Nissen
Date: 25/08/2021 - 26/08/2021

Stærekassemøderne 25. og 26. august 2021 i København

Civile og militære topledere indbydes (pr. invitation), til at mødes og diskutere højaktuelle ledelses emner i et lukket og fortroligt rum med henblik på at blive udfordret, inspireret og dele viden og holdninger.