- By InterForce

InterForce etablerer Advisory Board

KASTELLET den 3. juni 2021. For næsten præcis et år siden havde Finn Winkler, chef for InterForce-Sekretariatet, besøg af Jesper Arkil, adm. dir. i entreprenørfirmaet Arkil A/S. I juni 2020 i Kastellet holdt de således kickoffmøde om etableringen af et InterForce Employer Support Advisory Board.

Af Thorbjørn Hein

I går, efter den ene coronarelaterede udskyldelse efter den anden, skete det endelig: Employer Support Advisory Board var samlet for første gang. Jesper Arkil er formand og var mødeleder. Han var til venstre flankeret af InterForces formand, Søren Gade, der bød velkommen og i øvrigt deltog meget aktivt i mødet, og til højre sekretariatschef Finn Winkler.

Fra venstre: Finn Winkler, Jesper Arkil, Søren Gade og Louise Voss Nygaard, HR-direktør i G4S. Foto: Thorbjørn Hein.

Finn Winkler udtaler:

“Employer Support og InterForce er nævnt specifikt i det indeværende forsvarsforlig, og lige siden min tiltrædelse har jeg haft en ambition om et Advisory Board for InterForces arbejde med emnet. Vi har brug for et “udefra og ind”-blik på, hvordan verden ser ud fra de civile arbejdsgiveres side af bordet, for at sikre de bedst mulige vilkår for både Reservestyrkens medlemmer, for arbejdsgiverne selv og for forsvaret.”

Jesper Arkil udtaler:

“Det er mig en stor glæde officielt at kunne tiltræde som formand for dette Advisory Board. Boardets formål er overordnet set, at vi skal bidrage med vores samlede viden om forholdene i det offentlige og private erhvervsliv. Vi vil søge at analysere og formulere, hvad det er, der vækker resonans hos arbejdsgiverne, hvis de skal se formålet med at være fleksible over for de medarbejdere, der både leverer i det daglige og til tider bidrager til samfundets samlede sikkerhed.”

Blandt medlemmerne i “boardet” er der direktører fra både det private og offentlige erhvervsliv, samlet set med det til fælles, at de har stor veneration for forsvarets indsats, og at de derfor stiller deres ekspertise gratis til rådighed.

Lokaliteten for mødet var de smukke lokaler i Kommandantgården, som danner ramme om Søofficers-Foreningens unikke samlling af originale malerier, våben og alskens andre artefakter. InterForce-Sekretariatets sagsbehandler på Employer Support, kaptajnløjtnant Christian G.H. Meinertz, holdt i frokostpausen et veloplagt oplæg om Søløjtnantsselskabet og Søofficers-Foreningen; Christian kan trække på viden fra i alt mange år i de to institutioners bestyrelser, når han ruller sig ud.

Christian Meinertz giver en historisk tour de force. Foto: Thorbjørn Hein.
Fra venstre: Kommandør John Boye (Forsvarsministeriets Personalestyrelse), seniorkonsulent Per Ludvigsen (Oculis Aliis), Louise Voss Nygaard, kommunaldirektør Peter Karm (Haderslev Kommune), Finn Winkler, Christian G.H. Meinertz, Jesper Arkil, account director Martin Søegaard (Thales Denmark), Søren Gade, direktør Johan Bitsch Nielsen, Group VP Jens Stener (ISS Group) og oberstløjtnant Tom Stoltenberg (Center for Reservestyrken). Foto: Thorbjørn Hein