- By InterForce

InterForce åbner sekretariat i Grønland

For at hjælpe med at skabe de bedst mulige relationer mellem den grønlandske befolkning, som engagerer sig med frivilligt beredskabsarbejde i regi af Arktisk Kommando, og de virksomheder som til daglig har disse medarbejdere ansat, oprettes et InterForce-sekretariat i Grønland; link til stillingsopslaget findes nederst i artiklen.

”Styrkelse af samarbejdet med Grønland om Forsvarets opgaver i Arktis er en af mine vigtigste prioriteter. Det handler bl.a. om øget inddragelse af grønlændere i opgaveløsningen. Vi tager nu initiativ til at oprette et InterForce-samarbejde i Grønland. InterForce i Grønland vil kunne understøtte opbygningen af et grønlandsk frivilligt beredskab og styrke vilkårene for Forsvarets Reservestyrke generelt i Grønland. Med InterForce styrker vi også Forsvarets rekrutteringsgrundlag i Grønland,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Forsvarsminister Trine Bramsen har Arktis som en af sine vigtigste prioriteter (foto: Keld Navntoft).

I løbet af 2020 opretter Forsvaret således InterForce Grønland i Nuuk. InterForce Grønland bliver en del af den 20 år gamle InterForce-organisation. Sekretariatet placeres i Nuuk ved Arktisk Kommando, som InterForce kommer til at arbejde tæt sammen med.

For at styrke sin opgaveløsning i Grønland i de kommende år skal Arktisk Kommando bl.a. øge involveringen af den grønlandske befolkning. Opgaven i Grønland bliver lignende den i Danmark, hvor InterForce arbejder for at optimere forholdene for de medarbejdere i den private og offentlige sektor, som ved siden af deres civile job har en tilknytning til Forsvaret og Hjemmeværnet.

Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk, hvor InterForce Grønland får hjemme (foto: Forsvaret).

InterForce Grønland får et selvstændigt forretningsudvalg bestående af en formand fra erhvervslivet, vicechefen for Arktisk Kommando og en gruppe af andre erhvervsledere fra Grønland. Organisationen vil være ansvarlig for en bred vifte af aktiviteter såsom afholdelse af informationsmøder, netværksarbejde, projektplanlægning samt kommunikation på forskellige platforme. Første skridt bliver ansættelsen af en sekretariatsmedarbejder. Der er ansøgningsfrist den 16. december.

Chefen for det centrale InterForce-Sekretariat, generalmajor Finn Winkler, der organiserer arbejdet med at lancere InterForce Grønland (foto: Morten Fredslund).

Til pressen, for yderligere information om InterForce Grønland: chef for det centrale InterForce-Sekretariat, generalmajor Finn Winkler, på telefon +45 40 32 91 15. Alternativt kommunikationskonsulent ved InterForce-Sekretariatet Thorbjørn Hein på +45 41 90 22 00.

Er du den rette medarbejder til sekretariatet for InterForce Grønland i Nuuk? Du kommer til at spille en essentiel rolle i en organisation i rivende udvikling. Se opslaget here..