- By Simon Staffeldt Schou

Host Nation Support i Aarhus Havn

Host Nation Support i Aarhus Havn
Der var travlhed på Aarhus Havn, da det store amerikanske fragtskib ARC Independence lagde til og lossede godt 600 stykker militære køretøjer og materiel. Det skulle alt sammen videre mod Østeuropa.

InterForce Region Midtjylland havde for nylig fornøjelsen af at invitere vores medlemsvirksomheder til Aarhus Havn i forbindelse med losningen af en stor mængde amerikanske militære køretøjer og materiel.

Som en del af Danmarks samarbejde med NATO skal Forsvaret yde Host Nation Support – eller værtsnationsstøtte – for United States Army. Det danske forsvar har sammen med Hjemmeværnet og Politiet fået til opgave at modtage amerikanerne og stå for deres sikkerhed, mens de er i Danmark.

Medlemsarrangement på havnen

Arrangementet blev indledt med et oplæg af oberstløjtnant Christina Skou Pojezny, som er chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland. Hun kom med en orientering om Hjemmeværnets opgaveløsninger og anvendelsen af frivillige soldater i forbindelse med Host Nation Support-opgaverne. Navy officer & MSc in International Security & Law Alexander With stod for det andet oplæg: en analyse af Ukraine-krigen i et sømilitært perspektiv.

Efterfølgende fik deltagerne mulighed for at blive kørt ind på MMO, det midlertidige militære område. Her fik de en rundvisning på området og mulighed for at overvære losningen af materiel og køretøjer.