- By Birgitte Nielsen

Fortum Waste Solutions A/S modtager InterForce skjold

Tv. Direktør Jens Peter Rasmussen og ambassadør Region Syddanmark Flemming Hansen Foto: privat

Fortum Waste Solutions A/S har 50 års erfaring i at fjerne farlige stoffer fra kompliceret og farligt affald, så det er muligt at genanvende værdifulde materialer, fremme cirkulær økonomi og beskytte naturens ressourcer. Virksomheden tilbyder kundespecifikke løsninger, der optimerer industriens affaldsprocesser og forbedrer ressource- og omkostningseffektiviteten.

Virksomheden omdanner farligt affald til energi og skaber værdi via produktion af el, fjernvarme, metaller – såsom jern, zink og kobber – og andre nyttige ressourcer, der kan anvendes igen i forskellige sammenhænge.

Fortum Waste Solutions A/S har 170 medarbejdere i Danmark og er en del af det nordiske forretningsområde ”Recycling & Waste” i energi-koncernen Fortum. Forretningsområdet beskæftiger tilsammen ca. 750 kompetente medarbejdere i Finland, Sverige, Danmark og Norge.