- By InterForce

Danske Banks medarbejdere kan få fri til militærtjeneste under krisen

Danske Bank har været InterForce-støttevirksomhed siden begyndelsen og omsætter i en coronatid holdning til handling: Hvis samfundet har behov for Reservestyrken under krisen, giver Danske Bank medarbejderne mulighed for at træde til.

Af Thorbjørn Hein

Alle ved, at hele verden står i en alvorlig situation grundet coronavirussens udbredelse. I Danmark har dette blandt andet givet sig udslag i, at mange medlemmer af Reservestyrken – dvs. Hjemmeværnets frivillige og kontraktligt tilknyttede reservister, som er tidligere fuldtidsansatte i forsvaret – har ladet sig aktivere som støtte til samfundet. Et af flere eksempler er Hjemmeværnets opstilling af et kompagni, der bl.a. bemander det såkaldte ’call center’, der besvarer borgernes spørgsmål om coronavirussen. Når man har et fuldtidsarbejde til daglig, kræver sådan aktivering arbejdsgiverens støtte, og Danske Bank er et eksempel på en InterForce-virksomhed, som giver den støtte.

Et samfundsansvar

“Vi står i en situation, som ingen af os har oplevet før. Beredskabet oplever i disse dage et øget pres som følge af coronavirussen, og Danmark kan komme til at mangle hænder til at løse beredskabsopgaver den kommende tid,” siger Karsten Breum, HR-direktør i Danske Bank, og fortsætter:

Karsten Breum, HR-direktør i Danske Bank. Foto: Danske Bank.

”I Danske Bank har vi mange medarbejdere, der påtager sig et vigtigt ansvar i forsvarets reserve og Hjemmeværnet, og som virksomhed ønsker vi at tilbyde medarbejdere med en relevant baggrund at bruge deres hænder og viden i beredskabet, mens det står hårdest til. Det ser vi som en naturlig del af vores samfundsansvar.”

Og Danske Banks ansatte har noteret sig ledelsens udmelding. En af dem er Søren Kisum-Fevre.

”Det er naturligt for mig”

Til daglig er Søren Kisum-Fevre privatkunderådgiver i Danske Bank på Frederiksberg, men hans voksne arbejdsliv begyndte som løjtnant ved artilleriet, og han har i mere end 25 år holdt forbindelsen til forsvaret ved lige.

”Ledelsesuddannelsen, jeg fik i forsvaret som helt ung, har jeg trukket på i resten af min karriere, og det har været vigtigt for mig at kunne kombinere mit job i Danske Bank med løbende at være aktiv i forsvarets reserve, så de militære kompetencer holdes ved lige. Det har bl.a. betydet, at jeg har taget en et-årig videreuddannelse til kaptajn på Hærens Officersskole,” fortæller Søren Kisum-Fevre, hvis funktion i Hærens struktur er batterichef.

Søren Kisum-Fevre er privatkunderådgiver i Danske Bank og passer som mange andre i disse tider sit arbejde hjemmefra. Foto: privat.

Søren Kisum-Fevre er endnu ikke blevet spurgt, om han kan stille til militær tjeneste i forbindelse med den pågående sundhedskrise, men han har noteret sig, hvordan venner og bekendte i Reservestyrken har højnet deres mentale beredskab og “pakket uniformen ud”. Det gælder også ham selv.

”Jeg håber ikke, at vi når dertil, at der er behov for en yderligere aktivering af os, der har en uniform i klædeskabet ved siden af jakkesættet eller kansasdragten, men hvis det bliver aktuelt, er det fuldstændig naturligt for mig, at jeg selvfølgelig stiller op, hvis det kan lade sig gøre. Derfor er jeg rigtig glad for min arbejdsgivers udmelding, og jeg har i går koordineret med min direkte chef, at jeg får den behøvede frihed, hvis forsvaret kalder,” siger Søren Kisum-Fevre.

Søren Kisum-Fevre som kaptajn af reserven under skarpskydning med feltartilleri. Foto: privat.

Praktikken i Danske Banks tiltag

Hvis man som medarbejder i Danske Bank gerne vil melde sig som frivillig, skal man i første omgang tale med sin leder og få hans eller hendes godkendelse. Danske Bank er en international virksomhed, og tiltaget gælder for medarbejdere i de lande, hvor de lokale myndigheder specifikt har anmodet om militær assistance fra offentligheden inden for den fastsatte tidsramme. I øjeblikket gælder det for Danmark, men tilbuddet vil gælde medarbejdere i alle lande, der måtte indføre lignende tiltag. Danske Bank har valgt at kompensere medarbejderne for tabt arbejdsfortjeneste – med andre ord får man fri med løn.

Tiltaget gælder også for personer med sundhedsfaglig baggrund i lande, hvor sundhedsfaglig assistance er blevet anmodet fra de lokale myndigheder.

Danske Bank er medlem af InterForce

InterForce blev stiftet i 1999, og Danske Bank har været medlem siden begyndelsen.

Så sent som i februar lagde Danske Bank i Århus hus til et stort anlagt InterForce-møde i rammen af VL, hvilket du kan læse nærmere om here..

Medlemskabsskab af InterForce er gratis og juridisk uforpligtende, idet forsvaret anerkender, at frihed til militær tjeneste ved siden af en civil hovedbeskæftigelse afhænger af en gensidig aftale mellem medarbejder og virksomhed om, hvad der praktisk kan lade sig gøre.

Har du også en aftale med din arbejdsgiver eller din medarbejder?

Hvis du arbejder i eller er arbejdsgiver i en virksomhed eller organisation, hvor man har lavet en lignende aftale om at give fri i forbindelse med coronakrisen, vil vi gerne høre fra dig, så vi kan bringe historien. Skriv til Thorbjørn Hein på hein@interforce.dk.