- By InterForce

Danmark går med i ny militær alliance

I dag tilslutter Danmark sig det såkaldte European Intervention Initiative, EI2, som Frankrig har inviteret ni særligt udvalgte europæiske lande med i.

Af Morten Fredslund

Sammen med ni andre europæiske lande bliver Danmark i dag formelt medlem af en ny forsvarsalliance, der skal styrke Europas evne til at tage ansvar for egen sikkerhed.

Det nye initiativ er sat i søen af Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Danmarks officielle tilslutning til EI2 sker når forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens sætter sin underskrift på en hensigtserklæring ved en ceremoni efter EU’s udenrigs- og forsvarsministermøde i Luxembourg. 

”Vi skal i Europa tage endnu mere ansvar for vores egen sikkerhed. Jeg er derfor meget tilfreds med, at Danmark går med i initiativet, fordi det styrker vores sikkerhedspolitiske profil og giver os adgang til et forum af ligesindede lande, hvor vi kan arbejde for danske interesser og for Europas sikkerhed,” siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.

Forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen mener, at Europa skal tage endnu mere ansvar
for egen sin sikkerhed. I dag gør han formelt Danmark til en del af det nye forsvarsinitiativ
European Intervention Initiative, EI2.
Arkivfoto: Morten Fredslund

Et supplement

Af den fremgår det også, at den danske deltagelse vil ske med fuld respekt for forsvarsforbeholdet. Der er således ikke tale om et EU-initiativ, men om et mellemstatsligt samarbejde mellem flere lande. 

”NATO og USA vil fortsat være hjørnestenen i Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik, men EI2 er et samarbejde, som skal supplere det øgede samarbejde mellem NATO og EU og samlet bidrage til at styrke vores fælles sikkerhed,” siger Claus Hjorth Frederiksen.

EI2 har et operativt sigte, men de deltagende lande bestemmer selv omfanget af deres deltagelse. Som udgangspunkt skal den danske tilslutning skulle klares inden for eksisterende rammer, skriver Forsvarsministeriet.

Foruden Danmark er Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Holland og Estland blevet vejet og fundet egnede til at komme med i den nye militære alliance, European Intervention Initiative, som Emmanuel Macron lancerede initiativet til i slutningen af 2017.