- By Morten Fredslund

Arktisk Kommando har indledt jagten efter 120 reservister

Reservestyrken hos Arktisk Kommando skal frem til ultimo 2020 boostes fra de nuværende 15 til cirka 120 reservister. Den første bølge af tre ansøgningsrunder er indledt og følges op af to informationsseminar hhv. den 12. og 13. august

Af Morten Fredslund

Netop nu kan man på karriere.forsvaret.dk finde 23 stillingsopslag dækkende 32 jobs ved Arktisk Kommandos reservestyrke, og der er flere på vej. Samlet set skal reservestyrken ved Arktisk Kommando, AKO, inden udgangen af 2020 bestå af ca. 120 reservister, der skal besætte operative stillinger ved AKOs mange tjenestesteder – primært i Grønland, men også på Færøerne, Island og i Danmark.

De mange stillingsopslag efter reservister skal ses som en naturlig del af selve opbygningen af Arktisk Kommando, forklarer chefen for AKOs reservestyrke, oberstløjtnant af reserven, Jan Hjortshøj.

Arktisk Kommando hovedsæde i Nuuk. De kommende par år skal AKO have tilført ca. 120 reservister fra alle personelkategorier og alle værn. Arkivfoto: Morten Fredslund.

– Vi har været klar til den her manøvre et stykke tid, men har afventet konsekvenserne af budgetanalyse, forsvarsforliget og en række andre processer – blandt andet forligsinitiativ F 23A, der fordeler ekstra midler til reserven imellem værn og kommandoer, siger Jan Hjortshøj. 

Han forklarer, at opgaven for de mange reservister i AKOs nye og større reservestruktur primært bliver at være stand-in for det fastansatte personel ved AKO, såfremt der sker en større ulykke eller en naturkatastrofe, som kræver, at personellet er indsat på forhøjet aktivitetsniveau 24/7 i en længere periode. 

– Blandt andet belært af tsunamien ved bygden Nuugaatsiaq i 2017 ved vi, at det stort set er umuligt at holde en fast, operativ stab kørende 24/7 på et meget højt aktivitetsniveau under alvorlige hændelser, der strækker sig over lang tid. Derfor har vi behov for at kunne trække på både mere arbejdskraft og et større spektrum af kapaciteter. Så tilgangen af de mange reservister sker for at udbygge Arktisk Kommandos kriseorganisation, siger Jan Hjortshøj. 

Jobs i alle personelkategorier 

De 23 nuværende jobopslag omfatter blandt andet en oberstløjtnantsstilling, seks major-, syv kaptajn, to seniorsergent-, to oversergentstillinger og en sergentstilling samt fire korporal- og konstabelstillinger. Flere af opslagene favner mere end en enkelt person, og samlet set søger AKO i denne omgang 32 personer. 

– Det omfatter reservepersonel fra alle værn og alle personelkategorier, og både personel fra den nuværende reservestyrke og hjemsendt samt tidligere tjenestegørende soldater kan søge stillingerne, siger Jan Hjortshøj.

Jan Hjortshøj, Arktisk Kommando, reservestyrke
Chefen for Arktisk Kommandos reservestyrke, Jan Hjortshøj, skal bruge 120 reservister. Foto: Privat

Han har oplevet stor interesse for stillingerne i AKOs reserve, men erkender også, at det kan blive en udfordring at finde reservister, der kan hive en uge ud af kalenderen to-tre gange om året – eller de minimum 15 dage, som er anført i stillingsopslagene. 

– Da indsættelserne og øvelsesaktiviteterne som udgangspunkt foregår i Grønland, vil der som regel være tale om indkommanderinger på minimum en uges tid ad gangen på grund af rejsetid. Derfor er det også vigtigt, at man som ansøger har taget sin arbejdsgiver og familie i ed om netop det forhold, inden man sender sin ansøgning, siger Jan Hjortshøj.

Han peger samtidig på to forhold, der aktuelt kan være med til at blive afgørende lod på vægtskålen, hvis man som reservist overvejer at søge en af stillingerne.

– Generelt er der netop nu meget stor fokus på Arktisk – både storpolitisk og miljømæssigt. Desuden tiltaler det mange, at AKO i høj grad er  operativ stab, der driver skarpe operationer i dagligdagen, siger Jan Hjortshøj

På to seminar vil han orientereom Arktisk Kommandos opgaver, reservestyrken og de stillinger, der udbydes nu og de kommende 12-18 måneder. Det første seminar gennemføres på Kastellet i København den 12. august og dagen efter følges op med et seminar på Ryes Kaserne i Fredericia. Det er muligt at tilmelde sig via opslaget på Facebook:

Ansøgningsfristen på jobopslagene i den aktuelle første bølge, er den 15. august. 

Du finder stillingerne her: https://karriere.forsvaret.dk/job/