Search form

Aktiviteter i Region Sjælland

Aktiviteter 2019

3. januar: Besøg i De Kongelige Stalde

Kom med når InterForce besøger de KOngelige Stalde i forbindelse med årets Nytårskur. Arrangementet giver indblik i dele af den hoftjeneste og støtte som forsvaret bidrager med til kongehuset. Vi afholder vores egen lille kur i de Kongelige Stalde.

22. februar: Netværk og Logistik Vordingborg Kaserne

Arrangementet giver indblik i dele af den logistiske tjeneste i forsvaret - herunder praktiske udfordirnger, logistisk styring mv.

25. april: Ledersamling Peder Skram

Arrangementet sætter fokus på kompetencer i forsvaret - hvilke kompetencer efterspørger virksomhederne? Der vil undervejs være indlæg fra repræsentanter fra forsvaret samt mulighed for dialog og sparring iblandt deltagerne.

24. maj: Netværk og militær udfordring Gardehusarkasernen

Hvem er den hurtigste på forhindringsbanen? Hvem er den bedste skytte i jeres virksomhed? Kom med når vi afprøver kræfter med nogle af de militære discipliner; skydning, forhindringsbane, håndgranatkast og førstehjælp på Gardehusarkasernen i Slagelse.

28. juni: Drengerøvsdag i Odsherred

Vi sætter fokus på vores støttevirksomheder omkring Odsherred, Lejre og Kalundborg, når vi i samarbejde med Hjemmeværnet afprøver kræfter med nogle af de militære discipliner; skydning, forhindringsbane, håndgranatkast og førstehjælp. Nye virksomheder er meget velkomne, så kender I nogle, der kunne være interessante at invitere, så sig til!

24. august: Åbent Hus på Flådestation Korsør

Oplev èn af forsvarets store arbejdspladser når Flådestation Korsør holder Åbent Hus i forbindelsen med Maritime Kulturdage i Korsør. Der vil blandt andet være mulighed for at komme ombord på flådestationens forskellige skibe, diverse udstillinger samt masser af aktiviteter for børnene. InterForce Region Sjælland har en stand i år, så kom endelig og hils på. Arrangementet er åbent for alle.

5. september: Flagdag

Gardehusarregimentet vil i samarbejde med Slagelse by gennemføre march gennem byen med efterfølgende parade og let underholdning på Nytorv i Slagelse. Alle er velkomne til at møde op og hylde vores soldater.

6. september: Sommertogt

Hver sommer drager Hendes Majestæt Dronning Margrethe på sommertogt og Hesteskadronen er med! Arrangementet giver indblik i dele af den hoftjeneste og støtte forsvaret bidrager med til kongehuset.

14. september: Åbent Hus på Gardehusarkasernen

Gardehusarregimentet holder Åbent Hus for alle der måtte have lyst til at se hvordan de værnepligtiges hverdag er, hvilket materiel de har, og hvilken uddannelse de modtager. Der vil også være udstilling af noget af det materiel vores proffesionelle enheder råder over. Hesteskadronen laver rideopvisning og Gardehusarregimentets Veteran Panser Forening udstiller og fremviser gamle køretøjer. Arrangementet er åbent for alle.

21. september: Åbent Hus på Vordingborg Kaserne

Åbent Hus for alle, der har lyst til at se kasernen, møde de værnepligtige og se materiel fra kasernens enheder. Arrangementet er åbent for alle.

7. oktober: Katastrofeberedskabets Dag.

Arrangementet er åbent for alle.

Hagljagt i Jægerspris

InterForce Region Sjælland gennemfører hagljagter i slutningen af året i Jægerspris Øvelsesterræn. Vi har fået udvidet det terræn som vi må gennemføre jagterne i, og vi forventer nogle gode og hyggelige jagtdage i den kommende sæson. Datoer er endnu ikke fastsat.

22. november: Adventgudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke

Vær med når Gardehusarregimentet hiolder deres årlige traditionsbundne Adventgudstjeneste. Arrangementet er åbent for alle.

6. december: Julegudstjeneste, Vordingborg Kaserne

Være med når Vordingborg Kaserne holder deres årlige julegudstjeneste, hvor der er musikalsk underholdning af Søværnets Tambourkorps. arrangementet er åbent for alle.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE