Search form

Region Sjælland

Blev etableret 9. maj 2003 med købmand Niels Fog, Fog Fødevarer A/S som formand og oberst John Kidde-Hansen, Gardehusarregimentet som militær koordinator.

Nuværende formandskab er tidligere borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune, som formand og oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, Gardehusarregimentet, som militær koordinator.

Regionen dækker følgende kommuner:
Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Roskilde, Greve, Solrød, Sorø, Ringsted, Køge, Slagelse, Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg,
Guldborgsund, Lolland.

Komitémedlemmer Region Sjælland:

Formand for Region Sjælland:
Lis Tribler, tidligere borgmester Slagelse Kommune,

Militær koordinator for Region Sjælland:
Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, Gardehusarregimentet

Borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune

Direktør Anders Piper, Danfrugt Skælskør A/S

Direktør Gregers Hastrup, Skandinavisk Service Partner ApS

Direktør Michael Kaas-Andersen, ZBC

Direktør Susanne Kruse Sørensen, Vordingborg Erhverv A/S

Kolonnechef Stig Hammerhøi, Beredskabsstyrelsen Sjælland

Kommandør Per Hesselberg, Flådestation Korsør

Kommandørkaptajn Søren Rugaard-Larsen, Center for Våben Sj. Odde
 

Mejeridirektør Ole E. Hansen, Arla Mejericenter Slagelse

Oberst Johnny Rahbek Thomsen, Vordingborg Kaserne

Adm. Direktør Henrik Danielsen, Common Sense Consult

Kommunaldirektør Frank E. Andersen, Slagelse Kommune

Kontakt:

Interforce Region Sjælland - Telefon: 72 83 50 08 Mail: sjaelland@interforce.dk

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE