Search form

Region Sjælland

Blev etableret 9. maj 2003 med købmand Niels Fog, Fog Fødevarer A/S som formand og oberst John Kidde-Hansen, Gardehusarregimentet som militær koordinator.

Nuværende formandskab er tidligere borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune, som formand og oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, Gardehusarregimentet, som militær koordinator.

Regionen dækker følgende kommuner:
Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Roskilde, Greve, Solrød, Sorø, Ringsted, Køge, Slagelse, Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg,
Guldborgsund, Lolland.

Komitémedlemmer Region Sjælland:

Formand for Region Sjælland:
Tidligere borgmester Slagelse Kommune, Lis Tribler

Militær koordinator for Region Sjælland:
Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, Gardehusarregimentet

Borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune

Direktør Anders Piper, Danfrugt Skælskør A/S

Direktør Gregers Hastrup, Skandinavisk Service Partner ApS

Direktør Michael Kaas-Andersen, ZBC

Direktør Susanne Kruse Sørensen, Vordingborg Erhverv A/S

Kolonnechef Stig Hammerhøi, Beredskabsstyrelsen Sjælland

Kommandør Per Hesselberg, Flådestation Korsør

Kommandørkaptajn Søren Rugaard-Larsen, Center for Våben Sj. Odde
 

Mejeridirektør Ole E. Hansen, Arla Mejericenter Slagelse

Oberst Johnny Rahbek Thomsen, Vordingborg Kaserne

Adm. Direktør Henrik Danielsen, Common Sense Consult

Kontakt:

Interforce Region Sjælland - Telefon: 72 83 50 08 Mail: sjaelland@interforce.dk

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE