Search form

Interforce består af seks regioner

På landsplan er Interforce i dag geografisk opdelt i seks regioner. Ved hver Interforce region er der udpeget en lokal erhvervsleder som regional formand samt en militær koordinator fra et militært tjenestested i området.

Alle seks Interforce regioner støttes af et lokalt sekretariat, der er knyttet til tjenestestedet for den militære koordinator.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE