Search form

Tentativ aktivitetsoversigt Region Nordjylland 2019

GENNEM ILD OG VAND

6. Maj, der afvikles fyraftensarrangement på Nordkraft, med det folkeoplysende projekt Udsendt af Danmark. Der sættes fokus på Danmarks udsendte og reservestyrken.  Gennem oplæg og en virituel udstilling vil aftenens formål være at sprede viden omkring Danmarks udsendte igennem tiden, samt de kompetancer reservestyrkens personel har opnået/opnår i Forsvaret som kan bruges på det civile arbejdsmarked.

 

SKYDEBANE

10. Maj 2019 giver IF NJY jagtinteresserede mulighed for at få en optimal optakt til jagtsæsonens start.

Langdistanceskydebanen på Lindholm Høje er booket fra kl 14.00 til 21.00, de helt rigtige instruktører er klar og der er lagt op til en eftermiddag og aften med fokus på jægeren, dennes jagtriffel og et interessant, jagtfagligt netværk.

Tilmelding åbnes medio April, men sæt allerede nu kryds i din kalender”

 

ÅBENT ARRANGEMENT

”5. og 6. Juli 2019 gennemfører IF NJY arrangementer i forbindelse med Tall Ships Race 2019 med fokus på beredskabet i Nordjylland.

Målet med arrangementerne er at få tilført medlemmerne af InterForce i Nordjylland en viden om og en indsigt i de relevante beredskabsenheder, der løser opgaver i og udenfor regionen.

Der åbnes for tilmelding senere.

 

SOLDATERNES DAG

5. september, parade og march igennem Aalborg.

 

DEBATMØDE

9. oktober arrangeres, i samarbejde med region Midtjylland og Sydjylland, debatmøde på Aalborg kaserne. Invitation og tilmelding udsendes 2. kvartal.

 

HAGLJAGTER

Hhv. den 26. oktober og 16. november afholdes der hagljagt på Øvelsesområdet ved Aalborg Kasserne. Deltag i denne begivenhed, der byder på en rigtig god oplevelse i det skønne område, og med god mulighed for at nedlægge et stykke vildt. Der udsendes invitation senere.

 

VIRKSOMHEDSBESØG HYDREMA

Oktober/November, der planlægges med afholdelse af et besøg ved virksomheden HYDREMA. Nærmere omkring besøget bliver lagt på vor hjemmeside, når det er endeligt planlagt.

 

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE