Search form

Region Nordjylland

InterForce Region Nordjylland blev stiftet 22. november 2001 og har ca. 200 medlemsvirksomheder.

Formandskabet varetages af adm. direktør Jan Werner Jensen, Hydrema A/S med oberst Jess Møller Nielsen, Trænregimentet som militær koordinator.

Sekretariatsvirksomheden varetages af sekretær Erik Buus Pilgaard.

 

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE