Search form

Aktiviteter i Region Hovedstaden

Aktiviteter 2018

FREDAG. 2. FEBRUAR
Netværksmøde i Ridehuset på Hærens Officersskole
Netværks- og interessegrupper inviteres til et spændende arrangement om Forsvarets og Danmarks sikkerhedspolitiske situation med oplæg fra Viceforsvarschef Max A. L. T. Nielsen og
Chef for Center for Cybersikkerhed Thomas Lund-Sørensen.
 
 
MANDAG D. 28. MAJ
Militær  Udfordringsdag
på Garderkasernen i Høvelte. InterForce inviterer jer til at stille et team bestående af fire stærke og hurtige repræsentanter, som skal forsvare firmaets ære i de fire militære kongediscipliner:
Forhindringsbane, feltforhindringsbane, orienteringsløb og håndgranatkast. Det bliver en aktiv dag fyldt med teamwork, konkurrence og networking.
 
 
ONSDAG OG TORSDAG D. 22. & 23. AUGUST
Stærekassemødet og Stærekassemødet for Topledere
Civile, offentlige og militære topledere er per invitation indbudt til at mødes og diskutere højaktuelle ledelsesemner i et lukket og fortroligt rum med henblik på at blive udfordret, inspireret og for at dele viden og holdninger.
I år er temaet ”Græsrodsledelse - kaos og agility”.
 
 
TORSDAG D. 6. SEPTEMBER
Skydekonkurrence i Jægerspris
Skyd med Forsvarets våben og find ud af hvem der en den skarpeste skytte.
Det er ikke nogen forudsætning, at man har prøvet at skyde før. Vi stiller dygtige skydeinstruktører til rådighed, som vil gennemgå teknikken inden konkurrencen.
 
ONSDAG D. 19. SEPTEMBER
Koncert på Rosenborg Slot
InterForce Region Hovedstaden indbyder til en smuk koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Rosenborg Slot.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE