Search form

Aktiviteter i Region Hovedstaden

Aktiviteter 2019

TORSDAG D. 4. APRIL
Militær Udfordringsdag - nu med skydning!
på Garderkasernen i Høvelte. InterForce inviterer jer til at stille et team bestående af fire stærke og hurtige repræsentanter, som skal forsvare firmaets ære i de fire militære kongediscipliner:
Forhindringsbane, feltforhindringsbane og håndgranatkast. I år er konceptet udvidet med en tur på skydebanen, hvor der skal prøves kræfter med pistol og gevær. Det bliver en aktiv dag fyldt med teamwork, konkurrence og networking.
 
LØRDAG. 25. MAJ
ENGAGE-festival
ENGAGE-festival tiltrækker igen i år store navne som D.A.D og Magtens Korridorer. Så køb en billet til en festlig dag på Refshaleøen og tilslut dig en god sag til støtte for de danske veteraner.
 
ONSDAG OG TORSDAG D. 21. & 22. AUGUST
Stærekassemødet og Stærekassemødet for Topledere
Civile, offentlige og militære topledere er per invitation indbudt til at mødes og diskutere højaktuelle ledelsesemner i et lukket og fortroligt rum med henblik på at blive udfordret, inspireret og for at dele viden og holdninger.
I år er temaet ”Ledelsesrummet krymper - eller gør det?”.
 
TIRSDAG D. 3. SEPTEMBER
Udsendt af Danmark: "Gennem ild og vand"
I samarbejde med organisationen Udsendt af Danmark afholdes der et aftenarrangement på Frederiksberg Rådhus. Deltagere får lov til at høre inspirerende indlæg fra en ung veteran, som i dag anvender sine militære kompetencer på en civil arbejdsplads, samt se en mobil udstilling med VR-oplevelser. 
 
TORSDAG D. 26. SEPTEMBER
Seminar: "Hvordan håndterer du ansatte med dualansvar?"
InterForce Region Hovedstaden har udviklet et nyt seminar, som skal fokusere på arbejdspladsens håndtering af ansatte med dualansvar. Hertil inviteres aktive reservister og frivillig, samt repræsentanter fra civile virksomheder, til en aften med erfaringsudvikling og diskussion af, hvordan man bedst imødekommer hinandens behov.
 
TORSDAG D. 24. OKTOBER
First Line Leadership-seminar
Endnu et nyt seminar fra InterForce Region Hovedstaden, som stiller skarpt på de ledelsesmæssige problemstillinger man som ung og ny leder står overfor i både Forsvaret og i civile virksomheder. Særligt vil der fokuseres på, hvad vi egentlig kan lære af hinandens erfaringer og kompetencer, og hvordan man omsætter en større organisations målsætninger i sin praktiske ledelse.
 
EFTERÅR/VINTER 2019/20
Riffel- og hagljagter i Jægerspris
Er du jæger og har lyst til en hyggelig dag med andre støttevirksomheder, så tilmeld dig vores efterårsjagter i Jægerspris. Datoer tilgår.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE