Search form

Kontakt Region Bornholm

Sekretariatet
Lise-Lotte Christoffersen
Det Bornholmske Hjemmeværn
Almegårds Kaserne, bygn. 49
3700 Rønne
 
Telefon: 7282 0928
Mobil:  2555 6146
 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE