Search form

Region Bornholm

Velkommen til InterForce Region Bornholm.

InterForce region Bornholm blev etableret 17. april 2002  og dækker Bornholms Regionskommune samt Christiansø.

Vi har i dag godt og vel 80 støttevirksomheder, der dækker over mange forskellige erhverv og støttevirksomhederne består af såvel større som mindre virksomheder.

Nuværende formandsskab består af direktør Kenn Kjellberg, Victor Vask som formand og oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard, Det Bornholmske Hjemmeværn og kommandant på Bornholm som militærkoordinator.

Derudover har vi et godt og bredt forretningsudvalg, der består af 16 medlemmer og til opfølgende besøg hos vore støttevirksomheder i InterForce Region Bornholm og til at informere nye og kommende støttevirksomheder om InterForce Bornholm har vi yderligere engageret 2 virksomhedsambassadører.

Vi tilbyder løbende gennem året 4-5 spændende arrangementer, der består af bl.a. mulighed for deltagelse i jagter, foredrag målrettet vore støttevirksomheder samt adskillige andre spændende arrangementer i samarbejde med de øvrige regioner i landet. Alle arrangementer er som udgangspunkt gratis for vore støttevirksomheder, dog vil der i forbindelse med deltagelse i landsdækkende jagter være en mindre egenbetaling.

Vore støttevirksomheder er glade for vore arrangementer, der åbner rigtig god mulighed for at skabe grundlag for et godt og solidt netværk gennem InterForce samt mulighed for at dele ud af egne og andres erfaring med at støtte op omkring de frivillige i Forsvaret.

Vi har allerede planlagt flere spændende arrangementer i år samt for det kommende år og glæder os til at byde velkommen til endnu flere støttevirksomheder i InterForce Region Bornholm.

 

Arrangementer

Se undersiden "Aktiviteter"

Kontakt:

InterForce Region Bornholm - Telefon: 7282 0928  Mail: dbh-s1-02@mil.dk

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE