Search form

Region Bornholm

Velkommen til InterForce Region Bornholm.

InterForce region Bornholm blev etableret 17. april 2002  og dækker Bornholms Regionskommune samt Christiansø.

Vi har i dag godt og vel 80 støttevirksomheder, der dækker over mange forskellige erhverv og støttevirksomhederne består af såvel større som mindre virksomheder.

Nuværende formandsskab består af direktør Kenn Kjellberg, Victor Vask som formand og oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard, Det Bornholmske Hjemmeværn og kommandant på Bornholm som militærkoordinator.

Derudover har vi et godt og bredt forretningsudvalg, der består af 16 medlemmer og til opfølgende besøg hos vore støttevirksomheder i InterForce Region Bornholm og til at informere nye og kommende støttevirksomheder om InterForce Bornholm har vi yderligere engageret 2 virksomhedsambassadører.

Vi tilbyder løbende gennem året 4-5 spændende arrangementer, der består af bl.a. mulighed for deltagelse i jagter, foredrag målrettet vore støttevirksomheder samt adskillige andre spændende arrangementer i samarbejde med de øvrige regioner i landet. Alle arrangementer er som udgangspunkt gratis for vore støttevirksomheder, dog vil der i forbindelse med deltagelse i landsdækkende jagter være en mindre egenbetaling.

Vore støttevirksomheder er glade for vore arrangementer, der åbner rigtig god mulighed for at skabe grundlag for et godt og solidt netværk gennem InterForce samt mulighed for at dele ud af egne og andres erfaring med at støtte op omkring de frivillige i Forsvaret.

Vi har allerede planlagt flere spændende arrangementer i år samt for det kommende år og glæder os til at byde velkommen til endnu flere støttevirksomheder i InterForce Region Bornholm.

 

Sidste nyt

13. oktober 2018 afholdt InterForce Region Bornholm et jagtarrangement på Raghammer skydeterræn.

Vejret var denne dag perfekt til udøvelse af jagt i det bornholmske terræn. Solen skinnede fra start til slut fra en skyfri himmel. Alle deltagerne samledes præcis kl. 09.00 på gårdspladsen ved Eskildsgår efter at have indskrevet sig på deltagerlisten, og der var til denne jagt rigtigt flot fremmøde med 38 deltager og 10 hunde.

Efter indskrivning og en lille forfriskning til at starte en spændende dag på, bød oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard velkommen, hvor der også blev informeret om InterForce og InterForce tanken med samarbejdet mellem Forsvaret, Hjjemmeværnet, private og offentlige virksomheder.

Herefter informerede major John Walther om planen for den kommende jagt og viste på den opslåede tegning over Raghammer, hvorledes opdeling af såter m.v. skulle foregå.

Efter denne introduktion blev jagten blæst i gang og jagtdeltagerne forsvandt ud i terrænet.

Allerede kl. 09.30 kort efter start hørtes det første skud og adskillige gange hørtes skuddene runge fra forskellige afstande i den solrige efterårsmorgen i det flotte terræn på Raghammer. Hundes kåde gøen og råb fra de deltagende jægere kunne høres, og man fornemmede at jagten forløb godt.

Efter 4 timers jagt vendte deltagerne tilbage til Eskildsgård på denne solbeskinnede efterårsdag og kort tid efter ankom også bilen med det nedskudte bytte. Der blev skudt 5 stykker vildt, 6 harer, 1 fasan og 3 snepper på denne jagt i oktober.

 

 

Deltagerne stillede herefter op til jagtparade på gårdspladsen foran Eskildsgård.

 

Herefter indtog deltagerne et passende jagtmåltid, der blev sunget jagtsange og stemningen var i det hele taget rigtig god. Efter et godt samvær og drøftelse på kryds og tværs af virksomhederne og deres deltagere sluttede arrangementet, som mange afslutningsvis tilkendegav havde været meget tilfredsstillende.Delgaterne stilleder

Se vore kommende arrangementer under fanen Aktiviteter

 

Kontakt:

InterForce Region Bornholm - Telefon: 7282 0928  Mail: dbh-s1-02@mil.dk

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE