Search form

Region Bornholm

InterForce region Bornholm blev etableret 17. april 2002 med adm. direktør Roar Schou, Peterson Beck A/S som formand og oberst Henrik Frost Rasmussen, Lokalforsvarsregion Bornholms Værn som militær koordinator.

Nuværende formandskab er direktør Kenn Kjellberg, Victor Vask som formand og oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard, Det Bornholmske Hjemmeværn og Kommandant på Bornholm som militær koordinator.

Regionen dækker Bornholms Regionskommune og Christiansø

 

 

 

Arrangementer

Se undersiden "Aktiviteter"

Kontakt:

Interforce Region Bornholm - Telefon: 7282 3843  Mail: GHR-KTP-3B-GSE@MIL.DK

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE