Search form

Region Bornholm

Velkommen til InterForce Region Bornholm.

InterForce region Bornholm blev etableret 17. april 2002  og dækker Bornholms Regionskommune samt Christiansø.

Vi har i dag godt og vel 80 støttevirksomheder, der dækker over mange forskellige erhverv og støttevirksomhederne består af såvel større som mindre virksomheder.

Nuværende formandsskab består af direktør Kenn Kjellberg, Victor Vask som formand og oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard, Det Bornholmske Hjemmeværn og kommandant på Bornholm som militær koordinator.

Derudover har vi et godt og bredt forretningsudvalg, der består af 16 medlemmer og til opfølgende besøg hos vore støttevirksomheder i InterForce Region Bornholm og til at informere nye og kommende støttevirksomheder om InterForce Bornholm har vi yderligere engageret 2 virksomhedsambassadører.

Vi tilbyder løbende gennem året 4-5 spændende arrangementer, der består af bl.a. mulighed for deltagelse i jagter, foredrag målrettet vore støttevirksomheder samt adskillige andre spændende arrangementer i samarbejde med de øvrige regioner i landet. Alle arrangementer er som udgangspunkt gratis for vore støttevirksomheder, dog vil der i forbindelse med deltagelse i landsdækkende jagter være en mindre egenbetaling.

Vore støttevirksomheder er glade for vore arrangementer, der åbner rigtig god mulighed for at skabe grundlag for et godt og solidt netværk gennem InterForce samt mulighed for at dele ud af egne og andres erfaring med at støtte op omkring de frivillige i Forsvaret.

Vi har allerede planlagt flere spændende arrangementer i år samt for det kommende år og glæder os til at byde velkommen til endnu flere støttevirksomheder i InterForce Region Bornholm.

 

Sidste nyt

På Skydebane og i terræn med InterForce 7. maj 2019.

 

 

Den 7. maj 2019 afholdt InterForce Region Bornholm en aktivitet på Raghammer skydeterræn. Vejret viste sig fra sin bedste side, og betegnelsen Solskinsøen passede perfekt denne dag.

Deltagerne blev opdelt i 4 hold, som alle kom igennem den 4-turnus, der var lavet.

Der blev skudt med gevær på 100 m afstand i siddende, knælende og stående skydestilling imod duelskiver, så skytterne med det samme kunne se, om de havde ramt målene.

Der var også skydning med Light Support Weapon, det lille maskingevær med skydning fra 300 m standpladsen. Også her blev der skudt mod duelskiver, så man med det samme kunne se sin egen træfning. Alle skytterne viste sig at være ganske dygtige.

 

Der blev kørt en tur i terræn med den pansrede mandskabsvogn, som til og med denne snesæson har været klar til indsættelse på Bornholm. Kører og vognkommandør fortalte om køretøjet, og der blev spurgt godt ind til, hvordan man havde klaret opgaverne de år, hvor køretøjerne har været indsat operativ som ambulancer.

Der blev fortalt mange gode historier, specielt fra den store vinterindsats i året 2010/2011, hvor Bornholm jo var lukket inde i mere end 14 dage.

 

Den sidste turnus var en tur ud med Geländerwagen, hvor der var lavet en observationsbane, hvor deltagerne efterfølgende skrev, hvad de havde observeret på turen.

De 4 baner, som blev gennemført, var tilrettelagt af personel fra garnisionsstøtteelementet og med frivillige og ansat pesonel fra Det Bornholmske Hjemmeværn.

Arrangementet sluttede af med en hotdog og en flæskestegssandwich og med mange gode snakke mellem deltagerne og de soldater, som var med til at gennemføre denne dag.

 

Se vore kommende arrangementer under fanen Aktiviteter

 

Kontakt:

InterForce Region Bornholm - Telefon: 2555 6146  Mail: bornholm@interforce.dk.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE