Hvorfor InterForce

Reservestyrken har brug for erhvervslivets støtte

Støtten kommer retur til din virksomhed via kompetencer fra forsvaret og gladere medarbejdere
Spacer

Reservestyrken

Reservestyrken med stort begyndelsesbogstav er kombinationen af reservister uddannet i Forsvaret og med en reservekontrakt samt Hjemmeværnets frivillige.

Reservestyrken er det bidrag til den samlede opgaveløsning, der udgøres af personel af reserven og frivillige i Hjemmeværnet. Reservestyrken kan både udgøre et element i en samlet styrkes organisation – som enkeltperson eller i form af mindre eller større enheder – og indtræde til afløsning af fastansatte eller varetage anden midlertidig opgaveløsning.

Personel af reserven har en kontrakt med Forsvaret om tjeneste ved siden af deres primære civile beskæftigelse. Reserven udgøres af personel, der enten har gennemført en reserveuddannelse i Forsvaret eller som tidligere har været fastansat.
Anvendelsen af reserven er afhængig af den enkeltes tid og mulighed for, ved siden af sit civile arbejdsliv, at gennemføre militær uddannelse samt deltage i egentlige indsættelser eller anden opgaveløsning.
Der er i dag ca. 2.850 reservister i det samlede forsvar.

Frivillige i Hjemmeværnet har en kontrakt med Hjemmeværnet om frivillig tjeneste i Hjemmeværnets enheder.
Anvendelsen af Hjemmeværnets frivillige er afhængig af den enkeltes tid og mulighed for, ved siden af sit civile arbejdsliv og opgaverne i Hjemmeværnet, at gennemføre militær uddannelse samt deltage i egentlige indsættelser/udsendelser. Særligt for Hjemmeværnet er muligheden for at opstille mindre enheder, der kan stilles til rådighed for Forsvarets opgaveløsning.
Der er i dag ca. 45.000 frivillige i Hjemmeværnet, hvoraf ca. 15.000 er aktive.

Du kan læse meget mere om Reservestyrken på Center for Reservestyrkens hjemmeside.

Mange civile virksomheder i det offentlige og private erhvervsliv er bevidste om, at medarbejdere, der har en baggrund i forsvaret, kommer med nogle positive personlige egenskaber. Men et er, at have fået kompetencer fra sin uddannelse, træning og erfaring i Forsvaret eller Hjemmeværnet – og at bibringe disse til den civile arbejdsplads. Noget andet er, at have muligheden for at vedligeholde og udbygge disse kompetencer. Det gør en medarbejder, der er aktiv i Reservestyrken. Forsvaret og Hjemmeværnet tilbyder løbende efteruddannelse.