Search form

Velkomst ved formanden

Formanden for Interforce landskomité, Fhv.. minister Søren Gade 

En stærk tovholder (uddrag fra synspunkt i InterForce News)

Formanden for Interforce

landskomité, Fhv.. minister

Søren Gade

Som nytiltrådt formand for InterForce glæder jeg mig til at føre InterForce videre gennem en periode, hvor organisationens opgave som tovholder mellem Forsvaret og erhvervslivet er vigtigere end nogensinde før.

Det er ingen hemmelighed, at Forsvaret og Forsvarets ansatte ligger mit hjerte nær. Forsvaret er ankeret i dansk sikkerhedspolitik, der både skal hævde dansk suverænitet, sikre at Danmark er et troværdigt NATO-medlem og skal kunne indsættes i internationale operationer rundt om i verden.

Det har Forsvaret gjort på fornemmeste vis igennem en lang årrække. Det skal vi værdsætte og sætte pris på. Forsvarets ansatte fortjener den største ros og respekt for det arbejde, de dagligt udfører – hvad enten det er på dansk grund eller som led i en international operation.

Vi lever i en turbulent tid. Krige i Mellemøsten, Ruslands raslen med sablen i øst og terroraktioner på europæisk jord gør verden mere usikker og utryg – også herhjemme. Vi har en forpligtelse til at passe på Danmark, så vi fortsat kan leve trygt og godt. Forsvaret har brug for øgede ressourcer for at styrke vores sikkerhed i en usikker verden.

En del af Forsvarets ansatte kommer desværre hjem fra internationale missioner med ar på krop og sjæl. Dem skal vi tage hånd om. De fortjener den hjælp, de har behov for, så de ikke falder ned mellem to stole i de systemer, der et sat i verden for at hjælpe dem. Støtte og opbakning til vores veteraner bør komme fra både private og offentlige arbejdsgivere, det offentlige system og organisationerne.

I hele dette krydsfelt af udfordringer, er jeg glad for, at der eksisterer organisationer som InterForce. InterForce er uundværligt som bindeled mellem Forsvaret og civile private og offentlige virksomheder - og har en helt afgørende hånd, når det kommer til at forbedre forholdene.

 

Velkommen til Interforce.
Søren Gade
Fhv. minister
Formand for Interforce Komitéen

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE