Search form

InterForce Jobbank

Jobbankens kerne er den professionelle netværkstjeneste LinkedIn. Det er en forudsætning for både soldaters og virksomheders deltagelse, at disse har profiler på LinkedIn, og for soldaternes vedkommende et relevant opdateret CV.

Kommunikation på LinkedIn sker igennem hovedgruppen ‘InterForce’, hvor både soldater og virksomheder er medlemmer. Her kan virksomhederne dele ledige jobs, slået op på LinkedIn, sådan at disse bliver synliggjort for soldaterne. Almindelige jobopslag på LinkedIn er underlagt de gældende priser for jobopslag og vil ligeledes være synlige for alle andre LinkedIn brugere. Alternativt kan ledige jobs i virksomhederne promoveres igennem ”job discussions”-funktionen i gruppen. Dette er en lokal feature, der er gratis, og udelukkede er synlig i gruppen.

Udover hovedgruppen ‘InterForce’, oprettes to undergrupper ‘Virksomhedsgruppen’ og ‘Soldatergruppen’. ‘Virksomhedsgruppen’ er et tilbud til de InterForce-støttevirksomheder, der ønsker et rum for sparring omkring emner, der er relevante for gruppen.

Virksomheder skal aktivt søge om medlemskab af såvel ‘Virksomhedsgruppen’ som af hovedgruppen ‘InterForce’. Virksomhederne kan kun optages i gruppen gennem en eller flere medarbejderes personprofil. Gruppen giver ligeledes virksomheden eller virksomhedsrepræsentanten(erne) mulighed for at identificere sig som InterForce støttevirksomhed på LinkedIn, igennem brug af InterForce logo.

‘Soldatergruppen’ fungerer ligeledes som sparringsforum for soldaterne. Soldaten bliver inviteret til både hovedgruppen ‘InterForce’ og ‘Soldatergruppen’ på opfordring fra pågældendes fagforening, efter soldaten er blevet oprettet på LinkedIn. Fagforeningerne er soldaten behjælpelig med oprettelse samt udfærdigelse af CV.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE