Search form

Historie

Interforce blev etableret i 1999 som en direkte konsekvens af Forsvarets stigende engagement i internationale fredsmissioner. Det stod hurtigt klart, at omfanget af udstationeringer ville betyde, at der i højere grad blev brug for at trække på de ca. 10.000 danskere, der ved siden af deres civile job havde en rådighedskontrakt med Forsvaret.

Initiativet blev taget af daværende forsvarschef, general Christian Hvidt og tidligere finansminister Knud Heinesen, der også blev udpeget som første formand for Interforce landskomité. Den er sammensat af topchefer fra en række betydelige private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer.

Komitéens første målsætning var at kontakte landets 200 største virksomheder i bestræbelserne på at udbrede kendskabet til Interforce. Senere blev de mellemstore virksomheder kontaktet via direct mail eller via netværket.

Siden etableringen i 1999 har Interforce gennemgået en regional udbygning. Ud over landskomitéen består organisationen i dag af seks regionale komitéer i henholdsvis Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Fyn-, Syd- og Sønderjylland, Bornholm, Storkøbenhavn samt Sjælland, Lolland og Falster.

I hver region er der udpeget en civil lokal erhvervsleder som regional formand samt en militær koordinator fra et militær tjenestested i området. Formanden står i spidsen for en regional komité af erhvervsledere og militære chefer, der har til opgave at udbrede kendskabet til Interforce, som virksomhederne kan tilslutte sig ved at underskrive en støtteerklæring.

I dag støttes Interforce af knap 1900 virksomheder, der tilsammen tæller cirka 1 million medarbejdere.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE