Search form

Foldere om Interforce

Her kan du læse mere om Interforce i de fire foldere, der bliver udgivet af Interforcesekretariatet. Folderne kan rekvireres ved henvendelse til Interforcesekretariatet pr. mail. eller på tlf.: 4567 3092.

Onlineudgaverne har en opløsning der svarer til deres trykte format, hvorfor billeder kan forekomme pixelerede. Klik på en folder herunder for at downloade til din computer. Bemærk at hvis folderen åbnes i din browser, kan det ske at en del af grafikken går tabt, og folderen bliver svær at læse. I så fald kan du vælge at downloade efterfølgende.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE