- Af Christian
Date: 04/11/2020 - 05/11/2020

Stærekassemøderne 4. og 5. november 2020 i København

Civile og militære topledere indbydes (pr. invitation), til at mødes og diskutere højaktuelle ledelses emner i et lukket og fortroligt rum med henblik på at blive udfordret, inspireret og dele viden og holdninger.