Search form

Nyheder

Den 2. maj er det 25 år siden, at FN Museet i Frøslevlejren slog dørene op for første gang. Jubilæet fejres med særudstillinger, royalt besøg og Event-dag.
Af Morten Fredslund

FN Museets jubilæum er sammenfaldende med 25-året for udsendelse af de første danske FN-soldater til Balkan, og det markeres med særudstillinger om missionerne i Kroatien og Bosnien i starten af 1990’erne. Blandt andet udstilles flere køretøjer fra Balkan-missionerne, som var de første FN-missioner, hvor Danmark medbragte hvide UN-bemalede pansrede mandskabsvogne.

Jubilæumsdagen markeres desuden med en række indslag dagen igennem. Blandt andet koncert ved Slesvigske Musikkorps og Tattoo ved Søværnets Tamburkorps. Og da FN-Museet fortæller om alle Danmarks Internationale Missioner fra 1948 op til i dag, vil et F 16 fly af typen, der har deltaget i missionerne i Afghanistan og Libyen, også være udstillet.

FN-Museet skildrer historien bag danske soldaters udsendelse til internationale missioner

fra 1948 til i dag. Den 2. maj markeres museets jubilæum bl.a. med en Eventdag, særud-

stillinger og royalt besøg. Foto: FN-Museet. 

Check Point One er navnet på det rullende informationscenter, som kommer og fortæller om alle de aktuelle missioner rundt om i verden. Mali, Afghanistan, Kosovo, Irak, Sydsudan og flere aktuelle FN-observatørmissioner som Mellemøsten, Congo og Korea.

Desuden besøger H.K.H. Prins Joachim og viceforsvarschef, generalløjtnant Per Ludvigsen museet på jubilæumsdagen.

65 missioner og 110.000 udsendte

FN-Museet i Frøslev-lejren er det første af sin art i Verden. Museet fortæller historien om Danmarks Internationale Indsats fra 1948 og helt op til i dag. De godt 65 forskellige missioner som Danmarks har deltaget i indtil siden 1948 berører et sted mellem 100.000 og 110.000 danske soldater, politifolk, observatører og udsendte fra Beredskabstjenesten.

”Ud fra de forhåndstilsagn, vi har modtaget, forventer jeg, at besøgstallet den 2. maj runder 1.000 gæster. Det vil i så fald være rekord,” siger en forventningsfuld formand for FN-Museet, Per Amnitzbøl Rasmussen.

Et sted mellem 17.000 og 20.000 gæster besøger hvert år FN-Museet, hvortil der er gratis adgang.

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE