Search form

Velkomst ved Forsvarschefen

Der er brug for Interforce

Forsvarschef, general
Bjørn Bisserup

Siden oprettelsen i 1999 har InterForce haft en vigtig rolle med at bygge bro mellem forsvaret og det private erhvervsliv. Den rolle er i de senere år blevet endnu mere vigtig.

Derfor er det imponerende, at der er 1.900 virksomheder med tilsammen knap én million arbejdspladser, som har tilkendegivet, at de støtter InterForce. Dermed bakker de op omkring vores soldater og den store indsats, de yder for samfundet i såvel internationale missioner som i nationale indsættelser.

Siden 1992 har tæt på 30.000 danske mænd og kvinder været udsendt til internationale militære missioner, hvor mange efter en udstationering forlader forsvaret i en ung alder. Her har Interforce en vigtig opgave med at formidle kontakt til virksomheder, så der ydes hjælp med at få de tidligere soldater integreret på arbejdsmarkedet, det gælder i særdeleshed de fysisk og psykisk sårede soldater.

I forbindelse med det nye forsvarsforlig står forsvaret over for at skulle spare omkring 2,7 mia. kr. om året. Det vil uundgåeligt betyde, at forsvaret kommer til at afskedige et større antal civile og militære medarbejdere.  

Så netop nu er forsvarets samarbejde med InterForce virksomhederne måske vigtigere end nogensinde. For hvis danske virksomheder går forrest og siger: ”Vi har en opgave med at hjælpe danske soldater på vej. Vi synes faktisk, det er rimeligt”. Så er virksomhederne jo med til at pege på, at her har vi en samfundsopgave, der skal løses. Og løses i fællesskab.

Bjørn Bisserup, forsvarschef, general

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE