Search form

Nyheder

Det dansk ledede Building Partner Capacity ved Task Force Al Asad i Irak har nu trænet næsten 9.500 irakiske sikkerhedsstyrker siden missionens start.
Af Morten Fredslund

Med raske skridt nærmer man sig milepælen på 10.000 trænede irakiske soldater, politifolk og grænsevagter siden det første danske træningsbidrag kom til Al Asad Air Base i februar 2015.

Medio maj trænede danskerne 300 irakiske sikkerhedsstyrker fra Border Guard Police, og det dansk ledede Building Partner Capacity ved Task Force Al Asad i Irak har dermed trænet næsten 9.500 irakiske sikkerhedsstyrker.

De danske, baltiske og britiske trænere uddanner irakerne i mange forskellige former for militære færdigheder, og glæden var stor for de danske soldater fra Hærens Kamp- og Ildstøttecenter og de irakiske morterfolk, da irakerne efter flere ugers træning skød skarpt med deres morterer for første gang. Soldaterne fra Border Guard Police afsluttede dermed deres morteruddannelse, så de nu kan støtte deres kolleger i kampen mod ISIL.

Morterfolkene fra Border Guard Police affyrede granater fra både 60 millimeter og 82 millimeter morter, da de afsluttede deres grundlæg-

gende morteruddannelse. Foto: Presseofficer Mads Rolf Ahrenskjær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det danske træningsbidrag gennemfører frem til medio juni et kursus for befalingsmænd fra Iraqi Security Force. Formålet med kurset er at styrke soldaternes evner som førere og ledere. Men det er også meningen, at kurset skal sætte dem i stand til at lære fra sig i egne rækker, så de kan styrke deres kolleger, fremgår det af en Mission Update på forsvaret.dk. 

Bidraget bruger også tiden på at udbygge uddannelsesfaciliteterne. Det skulle gerne optimere undervisningen fremadrettet.

En koalition med 60 nationer

Det danske militære kapacitetsopbygningsbidrag inklusive logistikbidrag er på i alt ca. 120 personer, som er stationeret på Al Asad Airbase. Herfra yder man træning, rådgivning og undervisning af irakiske styrker med det formål at gøre de irakiske soldater bedre rustet til selv at tage kampen op mod ISIL og på sigt forbedre sikkerheden i Irak.

Opgaverne løses i samarbejde med amerikanske samarbejdspartnere og det danske kontingent er underlagt en amerikansk chef, mens den danske forsvarschef har fuld kommando over de danske styrker.

Der deltager ca. 60 nationer i kampen mod ISIL, hvoraf 12 nationer står for træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker – Building Partner Capacity.

Det danske militære kapacitetsopbygningsbidrag er udsendt med henblik på at bidrage med rådgivning, træning og uddannelse mm.  af irakiske og kurdiske sikkerhedsstyrker i Irak. Danmark bidrager desuden med et stabsbidrag på ca. 20 personer, der indgår i koalitionens hovedkvarterer i regionen samt et radarbidrag, der bidrager til koalitionens luftoperationer. Bidraget består af en mobil radar placeret på Al Asad luftbasen og op til ca. 30 personer, herunder operatører udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater. 

Desuden er et dansk specialstyrkebidrag aktuelt indsat i en træning-, rådgivning- og støtterolle på Al Asad luftbasen i Irak.

Tidligere har Danmark desuden bidraget med F-16 kampfly samt et C130J-transportflybidrag omfattende op til ca. 60 personer.

 

 

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE