Search form

Warning message

Submissions for this form are closed.

Det skriver din virksomhed under på.

Som virksomhed støtter og anerkender vi samfundets behov for at kunne få frigjort forsvarets frivillige personel og reservepersonel til uddannelse, løsning af nationale opgaver og deltagelse i internationale missioner.

Vi anerkender og støtter herunder virksomhedens medarbejders mulighed for 14 dages militær efteruddannelse og træning om året, medarbejderes eventuelle ønske om frigørelse til reaktionsstyrkeuddannelse af 8 måneders varighed, eventuelle ønske om frigørelse til deltagelse i internationale missioner af op til 7 måneders varighed eller indsættelse i forbindelse med nationale katastrofer m.m.

Vi er indforstaet med, at virksomhedens støtte til Interforce må publiceres, herunder pa Interforce hjemmeside (www.interforce.dk).

Støtte til Interforce pålægger ikke arbejdsgivere større juridiske eller økonomiske forpligtelser, end hvad der allerede følger af lovgivning mv. (Støttemedlemsskab til Interforce koster ikke noget)

-----

Du opretter dig som støttevirksomhed her (link). Du vil derefter blive kontaktet af dit regionale interforcesekretariat, som fremsender en støtteerklæring, som skal underskrives, scannes og returneres til det givne sekretariat. Derefter er I støttevirksomhed.

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE