Search form

Nyheder

Folketingsmedlem Søren Espersen (DF) tiltræder den 1. november som kommitteret for Hjemmeværnet, der bl.a. står i spidsen for rekrutteringen af frivillige.
Af Morten Fredslund

Søren Espersen, der er 64 år og oprindelig uddannet journalist, skal fra den 1. november som kommitteret for Hjemmeværnet udgøre den civile, politiske del af Hjemmeværnets ledelse. Søren Espersen afløser Bjarne Laustsen (S) og bliver sammen med Hjemmeværnets militære chef, generalmajor Jens Garly, ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke.

Konkret er det blandt andet den kommitteredes opgave at arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet, ligesom han leder arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet.

Som kommitteret for Hjemmeværnet bliver Søren Espersen (DF) fra den 1. november bl.a. ansvarlig

for Hjemmeværnets informationsvirksomhed. Søren Espersen er ddannet journalist, og var før han

blev medlem af Folketinget journalist på bl.a. BT og Billed-Bladet. Fra  1997-2005 var han presse-

chef for Dansk Folkeparti.  Foto: Folketinget 

 

Den kommitterede er også ansvarlig for Hjemmeværnets informationsvirksomhed – et område, hvor Søren Espersen formentlig vil trække på sine kompetencer som uddannet journalist. Før Søren Espesen blev medlem af Folketinget i 2005 havde han arbejdet som journalist på flere dag- og ugeblade, herunder Dagbladet Ringsted, BT og Billed-Bladet. Fra 1997-2005 var han pressechef i Dansk Folkeparti.

Søren Espersen er blandt andet formand for Udenrigspolitisk Nævn og mangeårigt medlem af Forsvarsudvalget, ligesom han blandt andet har været medlem af Forsvarskommissionen 2007-2009. 

”Det glæder mig meget, at Søren Espersen bliver den nye kommitterede for Hjemmeværnet. Hjemmeværnet er en af Danmarks største frivillige organisationer med tusindvis af dygtige og dedikerede mennesker, der på frivillig basis yder en stor indsats for Danmarks sikkerhed. Jeg er sikker på, at Søren Espersen sammen med chefen for Hjemmeværnet er den rette til at stå i spidsen for den værdifulde samfundsressource, som Hjemmeværnet udgør”, udtaler forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i en pressemeddelelse udsendt i anledning af udnævnelsen. 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE