Search form

Nyheder

Christian Herskind er blevet udnævnt til brigadegeneral af Reserven og skal være forsvarschefens rådgiver i forhold til reservepersonellet. Det er første gang i nyere tid, at en reserveofficer bliver udnævnt til general.
Af Morten Fredslund

Udnævnelsen af Christian Herskind til brigadegeneral af Reserven fandt sted en 1. april, hvor han fik ansvaret for forsvarsforligets implementering i relation til den del, der omfatter Reserven.  

- Mens det er op til de enkelte værns stabe at beslutte, hvordan man helt konkret vil bruge Reserven ude i enhederne, er det min opgave at sørge for, at man lever op til de konkrete antal og den struktur for reserven, som bliver omtalt i forliget, siger Christian Herskind, der i militær sammenhæng har fået kontor i det nyoprettede Center for Reservestyrken på Kastellet.

Det er også her H.K.H. Prins Joachim er tilknyttet som særlig sagkyndig i forhold til Reservestyrken, der også omfatter Hjemmeværnets frivillige.  

Netop etableringen af Center for Reservestyrken ser Christian Herskind som et af flere konkrete tiltag, der understreger, at Forsvaret har øget sit fokus på brug af reservepersonellet.

I nyere tid er det ikke tidligere sket, at en reserveofficer er blevet udnævnt til general. Christian Herskind skal som nyudnævnt brigade-

general af Reserven være forsvarschefens rådgiver i forhold til Forsvarets brug af reservepersonel samt implementeringen af den del af

forsvarsforliget, der vedrører Reserven. Foto: Privat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Centrets oprettelse i kombination med det seneste forsvarsforligs fokus på reservestyrken samt oprettelsen af en reserveofficersstilling på generalniveau er bevis på, at man løfter fokus på Reserven ud over skåltalerne. Man mener det alvorligt. Den her funktion var ikke blevet oprettet, hvis ikke Forsvaret havde anerkendt, at Reserven skal spille en større rolle. Den var heller ikke opstået, hvis ikke forliget havde været meget tydelig i sin omtale af Reserven, og samlet ser jeg det som en del af Forsvarets commitment i forhold til Reservens fremtidige rolle, siger Christian Herskind.

Med i Forsvarschefens Ledelsesgruppe

Han indgår nu i Forsvarschefens Ledelsesgruppe sammen med øvrige generaler og admiraler fra værns stabene, operationsstaben samt Udviklings- og Koordinationsstaben.

- Jeg har Reservens forhold som ansvarsområde, og har både en koordinerede og en implementerende rolle i forhold til de områder, hvor forsvarschefen ønsker Reserven skal udvikle sig. I den forbindelse vil jeg være i tæt dialog med de chefrådgivere vedrørende Reserven, som den seneste tid er blevet tilknyttet værnsstabene og underliggende myndigheder, siger Christian Herskind.

Christian Herskind har været en del af InterForce siden etableringen og var formand for Region Hovedstaden fra 2002 til 2016, hvor han blev oberst af Reserven med opgaven at repræsentere forsvarschefen i internationale fora vedr. reservepersonel. Det er kun sket ganske få gange, at reserveofficerer opnår titel af oberst af Reserven, som er den højeste rang før generalniveauet. Da forhenværende adm. direktør i BRFkredit A/S, Sven A. Blomberg blev udnævnt til oberst af Reserven i 2008, var det eksempelvis over 50 år siden, man sidst havde anvendt den grad i Hæren. Christian Herskinds udnævnelse til brigadegeneral af Reserven er derfor også unik.

Han har både en international og en dansk uddannelse som jurist og er administrerende direktør i Refshaleøen Holding A/S og bestrider desuden en lang række bestyrelsesposter som formand, næstformand eller menigt medlem. Han har en fortid med ledelsesfunktioner hos blandt andet Terma, NCC og Britannia Invest. Militært er han uddannet reserveofficer fra Hærens Kampskole og var i 2006 udsendt til Afghanistan. Han var desuden medstifter af Soldaterlegatet, hvor han er næstformand i fondsbestyrelsen.

Christian Herskind har ligeledes i en årrække været præsident for Kredsen Mars og Merkur, og han stod også i spidsen for en arbejdsgruppe, der som en del af det såkaldte DS-9 arbejde, så nærmere på Employer Support i forhold til Hjemmeværnet og Reserven.

- Efter 38 års tilknytning til Forsvaret og Forsvarets Reserve er jeg både stolt og ydmyg over at have fået til opgave at føre Reserven ind i fremtiden med fornyet struktur, fornyede ressourcer og fornyede kapaciteter. Ikke mindst er jeg er glad for, at der bliver sat handling bag ordene, når det handler om Forsvarets brug af reservepersonellet – det er real commitment i forhold til Reservens fremtid, siger Christian Herskind. 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE