Search form

Nyheder

Ikke færre end 73 danske reserveofficerer og –befalingsmænd deltog i stabsøvelsen Saber Knight 2017, som fandt sted i Estland i ugen op til pinse.
Af Morten Fredslund

Det store antal soldater fra Reserven svarer til cirka 20 procent af den samlede danske styrke under øvelsen. 

”Vi er kun godt 60 mand i vores fredstidsstruktur, og er derfor helt afhængig af at kunne trække på divisionens reservepersonel, når vi skal opstille en øvelsesstruktur på 120 mand eller et felthovedkvarter på endnu flere,” siger oberst Peer Sander Rouff.

Han er stabschef ved Danske Division, som står bag Saber Knight, der er en computer-øvelse uden egentlige kampenheder, hvor operationerne gennemføres på computere og imaginære kort i stedet for i felten.

Saber Knight er blevet gennemført hvert år siden 2015, og er er en væsentlig del af NATOs Assurance Meassures, som skal demonstrere NATOs tilstedeværelse regionen. I år fandt øvelsen sted på kasernen i Vöru i Estland, 25 km fra grænsen til Rusland.

Saber Knight er en computer-øvelse uden egentlige kampenheder, men en stabsøvelse, hvor fokus er kollektiv træning af multinationalt

samarbejde på stabsniveau. Af de 366 danske deltagere var 73 officerer og -befalingsmænd  fra Reserven. Til venstre på billedet ses

chefen for 2. Brigade, Jens Garly, der snart tiltræder som ny chef for  Hjemmeværnet. Foto: Morten Fredslund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Der er sket en kolossal udvikling, siden vi første gang gennemførte lignende øvelser med de baltisk brigader. Dengang hed øvelsen Yellow Knight og fandt sted i Danmark som en statisk øvelse, hvor alt var planlagt på forhånd. I dag er øvelsen næsten 100 procent dynamisk, så de udfordringer vi giver brigaderne under deres fremrykning, sker ud fra en aktuel vurdering af, hvordan de løser opgaven nu og her”, siger major Torben Jepsen fra Danske Division.

Han er projektofficer på øvelsen, som har været under forberedelse i halvandet år, inden startskuddet lød den 27. maj.

En værktøjskasse med udfordringer

Øvelsen kan næsten sammenlignes med et gigantisk spil Stratego, hvor der indspilles en række realistiske begivenheder, som stabene ved de fem brigader skal forholde sig til og tage action på.

”Værktøjskassen er næsten utømmelig, og vi kan indsætte flere fjendtlige styrker, fly, fjerne en bro, som oprindeligt var der, eller modulere terrænnet, så eksempelvis floder gøres bredere og dermed vanskeligere at passere. Der er stort set ingen grænser for, hvad vi kan udsætte brigaderne for, hvis divisionschefen mener, at de ikke får udfordringer nok, som de kan lære af, siger Torben Jepsen fra sin stol i det godt 350 m2 store, hvide telt, der dannede rammerne for øvelsens kontrolcenter, EXCON.

Ud over de 73 soldater fra Reserven er man også afhængig af den danske hærs forskellige tjenestegrenscentre, som bidrager med soldater med faglig viden til øvelsen inden for blandt andet ingeniørtjeneste, artilleri, logistik og signaltjeneste.

Under Saber Knight 2017 deltog også 28 amerikanske soldater fra US National Guard, der i store træk er en pendant til Hjemmeværnet, og samlet set var andelen af soldater, der har et ben i såvel den civile som den militære verden, markant. Alene Danske Division havde indkaldt 40 soldater fra divisionen 189 mand store reservestyrke. Det svarer til godt 22 procent af den samlede divisionsstab under øvelsen.

Der deltog ca. 800 soldater, som hovedsageligt kom fra Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, USA og Danmark i Saber Knight 2017, der blev afsluttet den 4. juni.

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE