Search form

Nyheder

H.M. Dronningen deltog fredag formiddag i indvielsen af Forsvarsministeriets og Værnsfælles Forsvarskommandos nye domicil på Holmens Kanal.
Af Morten Fredslund

Efter en omfattende renovering kunne forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og forsvarschef Bjørn Bisserup i fredags byde Hendes Majestæt velkommen til en rundvisning i den prominente Hafnia-bygning, som nu er fælles domicil for Forsvarets politiske og militære ledelse.

Værnsfælles Forsvarskommando havde tidligere til huse i Kuglegården på Holmen, men er nu flyttet sammen med Forsvarsministeriets departement, som tidligere holdt til på Holmens Kanal 42.

Bygningen på det prominente hjørne af Holmens Kanal og Holbergsgade blev opført i 1912 som Hafnias nye domicil med Urik Plesner

som arkitekt. I 1933 blev den udvidet med et mindre baghus, og i 1938 blev resten af matriklen indlemmet i Hafnias domicil med et kon-

torhus langs Holbergsgade og Tordenskjoldsgade. Foto: Morten Fredslund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var et politisk forlig fra april 2014, som resulterede i sammenlægningen af Forsvarets politiske og militære øverste ledelse. Forliget flyttede ansvaret for halvdelen af Forsvaret, herunder materielanskaffelser, fra forsvarschefens ansvarsområde til ministeren og departementschefen.

Det nye sammenlagte Forsvarsministerium favner derfor både den politiske og militære øverste ledelse af Forsvaret, og derfor har både forsvarsministeren og den militære chef, forsvarschefen plus stab, nu kontor i bygningen, der blev opført af Hafnia i 1910-12 og udvidet i 1939. Senere blev den overtaget af Codan og i 2004 af SEB Pension, som i 2014 solgte bygningen til staten for 225 mio. kr.

Bygningen der er tegnet af arkitekt Ulrik Plesner er erklæret bevaringsværdig, hvilket har stillet særlige krav til den 100 mio. kr. dyre renovering af de 11.000 m2 og klargøringen af bygningen til dens nye formål, fremgår det fmn.dk.

Samtidig med Værnsfælles Forsvarskommandos udflytning fra Kuglegården er InterForce Sekretariatet flyttet til Kastellet, med postadressen: InterForce Sekretariatet, Generalstok, Kastellet 82, 2100 København Ø.

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE