Search form

Nyheder

Jette Albinus er som Hærens første kvinde med generalstjerner på skuldrene tiltrådt som stabschef i Hjemmeværnskommandoen.
Af Morten Fredslund

Med Jette Albinus’ udnævnelse til brigadegeneral og tiltrædelse som stabschef i Hjemmeværnet er det første gang nogensinde, at den store gyldne generalstjerne pryder en kvinde i Hæren og Hjemmeværnet.

Jette Albinus kommer fra en stilling som chef for Veterancentret og har en lang karriere med både internationale missioner og flere chefposter fra Forsvaret – blandt andet som chef for den grundlæggende officersuddannelse i Hæren. Hun har desuden tidligere været uddannelsesofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt Holstebro, lærer på Hjemmeværnsskolen og chef for Planlægnings- og Operationsafdelingen i Hjemmeværnskommandoen.

Brigadegeneral Jette Albinus tiltrådte den 11. september jobbet som stabchef i Hjemmeværnskommandoen. Hun er den den

første kvinde i Hæren, der er udnævnt til general. Foto: Ole Friis/HJV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg ser frem til at komme tilbage til Hjemmeværnet og blive stabschef i en organisation, som er båret af et fantastisk engagement, og som gennem de senere år har fået en endnu mere solid position og anerkendelse som vigtig støtte for Forsvaret, politiet og samfundet,” siger Jette Albinus til hjv.dk i forbindelse med hendes tiltrædelse den 11. september.

Der er en stadig stigende andel af kvinder i både Forsvaret og Hjemmeværnet. Men det er første gang nogensinde, at der udnævnes en general i Hæren, og nyt er det også, at en kvinde sætter sig i topledelsen i Hjemmeværnet. Ifølge hjv.dk mener Jette Albinus, at det vil tage nogle år, før kvinderne for alvor slår igennem i toppen af Forsvarets ledelse. Hun tænker ikke selv meget over, at hun er kvinde, men har kompetencerne i fokus.

Officer og rollemodel

”For mig har det altid handlet om at være en god soldat og officer, og accepten fra dine kollegaer kommer kun på grund af din faglighed og dine evner. Jeg tror mere, det har været mine omgivelser, som har bemærket, at jeg har været kvinde. Jeg tænkte faktisk ikke selv over det i de første mange år. I dag er jeg mere bevidst om, at jeg også er en rollemodel,” siger Jette Albinus til hjv.dk.

Det er kun anden gang nogensinde, at en kvinde bliver udnævnt til general i Danmark. Første gang, det skete, var i 2016, hvor Lone Træholt blev udnævnt til brigadegeneral og chef for Flyvevåbnets Taktiske Stab.

Jette Albinus tidligere chefstilling i Veterancentret overtages den 18. september af oberstløjtnant Susanne Kiholm Lund, som udnævnes til oberst.

Susanne Kiholm Lund er 49 år. Hun kommer fra stillingen som overlærer på Operations- og Føringsuddannelsen på Forsvarsakademiet og chef for Center for Landmilitære Operationer.

Hun har tidligere gjort tjeneste ved blandt andet Hærens Operative Kommando og Forsvarskommandoen.  I august 2014 blev hun udsendt til Afghanistan, hvor hun var seniorrådgiver for en afghansk generalmajor i det afghanske forsvarsministerium i ni måneder. Hun har både som tidligere kompagnichef og bataljonschef været med til at uddanne, udsende og hjemtage mange soldater og civile.

 

 

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE