Search form

Nyheder

Cirka 120 særligt inviterede gæster fra InterForce støttevirksomheder deltog i koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Rosenborg Slot.
Af Morten Fredslund

Koncerten fandt sted kort før Kronprins Frederik indledte sin Kina-rejse i sidste uge. Det var anden gang, at InterForce stod bag et storslået arrangement på Rosenborg Slot med royal deltagelse.

Denne gang var det H.K.H. Kronprins Frederik, der deltog i arrangementet på hhv. Rosenborg Slot og ved Livgardens Kaserne i Gothersgade. Da InterForce gennemførte arrangementet første gang i 2013, var det H.M. Dronningen, der var æresgæst.

Højdepunktet var en koncert i den imponerende riddersal på Rosenborg Slot, hvor de 36 musikere i Livgardens Musikkorps meget passende lagde ud med ”Kronprins Frederiks Honnørmarch”, som Fuzzy har komponeret, og som også blev uropført i Riddersalen tilbage i 2002. Herefter stod repertoiret på musik af blandt andre John Williams, Lumbye, Sam Cooke og Burt Bacharach, som blandt andet sår bag store hits som ” Raindrops Keep Fallin' on My Head” og ”That's What Friends Are For”.

Den Kongelige Livgardes Musikkorps blev dirigeret af Morten Ryelund. Solist var Bobo Moreno, som konferencier David M.A.P. Palmquist med et glimt i øjet kunne oplyse var hentet ind udefra efter en intern sangkonkurrence blandt musikkorpsets musikere. Blandt dem er Christian Bay, der som tuba-solist gav en hæsblæsende udgave af Czardas på sin skinnede messingtuba.

Den imponerende riddersal på Rosenborgs øverste etage dannede rammerne for koncerten med Livgardens Musikkorps og solisten Bobo Moreno. Foto: Philip Høpner

 

InterForce vil fylde mere

Inden koncerten var de særligt indbudte gæster blevet budt velkommen af formanden for InterForce, tidl. minister Søren Gade, som understregede betydningen af støttevirksomhedernes opbakning.

”I er er udvalgt af jeres regioner til dette arrangement, og jeg vil gerne sige jer rigtig mange tak for at I bruger noget af jeres sparsomme tid på InterForce, og er spydspids for andre virksomheder til at engagere sig mere i InterForce,” sagde Søren Gade og kom ind på de igangværende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig.

”De seneste forsvarsforlig har betydet nedskæringer på over 15 procent. Det betyder, at De frivillige i Hjemmeværnet og personel i Reserve – det vi nu kalder Reservestyrken – har større betydning for alle Forsvarets opgaveløsninger. Nationalt som internationalt. Det InterForce, som I er en del af, vil derfor fremadrettet fylde mere, da civile offentlige og private virksomheder skal afgive flere medarbejdere, som er aktive i Reservestyrken. Derfor er vi også utrolig glade og stolte for den opbakning vi får fra jeres virksomheder, og som vi får fra jer. Kort fortalt, ville Danmark som nation have det meget værre, uden jeres opbakning,” sagde Søren Gade.

Forsvarschefen var på grund af de i gangværende forhandlinger om det kommende forsvarsforlig forhindret i at deltage i arrangementet. Derfor var viceforsvarschefen, generalløjtnant Per Ludvigsen hastet til København fra Jylland for at give gæsterne en briefing om Forsvarets situation og være medvært ved arrangementet.

Per Ludvigsen gav gæsterne en indsigt i de verserende konflikter og trusler fra lande i Europa, Afrika, Asien og Mellemøsten, og satte det i perspektiv med Forsvarets nuværende økonomi, kommende opgaver og udfordringer.

”De fysiske trusler er komet tættere på, og derfor skal vi være mere robuste og have øget Forsvarets fleksibilitet. Jeg tror, vi i forbindelse med det kommende forlig kan forvente lidt flere fastansatte. Og så har vi også i stigende grad behov for at kunne integrere frivillige fra Hjemmeværnet og personel af Reserven i vores styrker, så vi kan skrue op og ned i forhold til løsningen af opgaverne i ind- og udland. Og det er jo her, at I kommer ind i billedet. For det vil vi gerne dyrke sammen med jer. Vi vil gerne intensivere samarbejdet med jer gennem InterForce for at sikre, at vi sammen kan tilvejebringe, det landet har brug for, også på den militære bane,” sagde Per Ludvigsen blandt andet.

Rundturen med de passionerede guider gik bl.a. til det royale skat-

kammer under Rosenborg Slot. Foto: Philip Høpner 

Med passionerede guider i skatkammeret

Gæstelisten repræsenterede såvel volumenmæssigt som geografisk et bredt udsnit af det private og offentlige erhvervsliv i Danmark. Fra højtstående officerer, koncernchefer og borgmestre til direktører i mellemstore virksomheder og indehavere af mindre håndværkerfirmaer.

Umiddelbart efter briefingen blev gæsterne inddelt i to hold, som derefter blev vist rundt på Rosenborg Slot af slottets professionelle og meget passionerede guider. Rundvisningen omfattede blandt andet slottes mest velbevarede rum, Vinterstuen, der stort set står i samme stand, som da Christian IV brugte slottet som lysthus for 400 år siden. Man rundende også det royale skatkammer, hvor Christian IV’s 2,9 kilo tunge guld-kongekrone er blandt de udstillede regalier.

Den guidede rundtur havde endestation i Riddersalen, så gæsterne kunne være på plads, inden Kronprins Frederik ankom, og koncerten kunne skydes i gang.

Efter koncerten var der buffet i et stort telt på Livgardens Kaserne i Gothersgade, hvor Kronprinsen fik rig lejlighed

til at tale med InterForces ledelse, her formand Søren Gade, og nogle af de mange erhvervsledere fra InterForce

støttevirksomheder. Foto: Philip Høpner.

Dagen blev rundet af med en stående buffet i et telt på Livgardens Kaserne få hundrede meter fra slottet. Under buffeten fik en del af gæsterne og deres respektive ledsagere mulighed for at samtale med Kronprinsen, inden to gardere afsluttede arrangementet ved at spille tappenstreg for de mange gæster.

 

 

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE