Search form

InterForce-Sekretariatet

Den daglige ledelse og administration af InterForce varetages
af InterForce-Sekretariatet under ledelse af pensioneret generalmajor
Finn Winkler.

Sekretariatet er placeret i Kastellet.

Bemandingen består af:

Chef
Finn Winkler
 

Kommunikationskonsulent
Thorbjørn Hein
Tlf. 41 90 22 00

Kontaktoplysninger:

InterForce-Sekretariatet
Kastellet 82
Generalstok
2100 København Ø

E-mail: interforce@interforce.dk

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE