Search form

Kompetencer retur

Behovet for reserve- og hjemmeværnspersonel har affødt et stort behov for fleksibilitet hos de danske virksomheder - offentlige som private.

Det vil altid være en udfordring, når en medarbejder beder om fri, orlov eller ferie i kortere eller længere tid for eksempelvis at lade sig udstationere i Irak eller Kosovo i seks måneder. Der skal findes en afløser eller vikar, og når der er tale om en medarbejder i en nøglefunktion, kan arbejdsgiveren være nødt til at lave om på selve arbejdsprocessen.

Oftest kan det, at skulle afgive en medarbejder til Forsvaret i en periode, sidestilles med situationer, hvor en ansat brækker et ben, bliver gravid eller søger orlov af andre årsager. Når medarbejderen vender retur efter en udstationering i en fredsstøttende mission under primitive forhold, langt fra Danmark, har han eller hun gennemgået en udvikling, der har styrket og modnet personen som menneske. Både personligt og fagligt.

Virksomheden får en medarbejder retur, som har flere kompetencer, end da han eller hun rejste ud. Medarbejderen er dermed blevet en større ressource for såvel virksomheden som for kollegerne på den civile arbejdsplads.

Målet med Interforce er derfor dels at øge forståelsen i erhvervslivet for Forsvarets behov for at kunne trække på det frivillige personel, dels at pege på de fordele, som erhvervslivet får ved at være fleksible overfor medarbejdere, der beder om fri for at løse opgaver for Forsvaret. Omvendt skal samarbejdet også give Forsvaret viden om erhvervslivets behov, når en medarbejder søger orlov for at trække i uniformen. Målet er derfor også at minimere de eventuelle gener for virksomheder, når Forsvaret trækker på en medarbejder.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE