Search form

Nyheder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, FES, og ISS har den 1. november indgået Danmarks største offentlige facility management-aftale.
Af Morten Fredslund

Aftalen strækker sig over seks år, har en samlet kontraktværdi på omkring tre milliarder kroner og omfatter ni serviceområder på over 500 etablissementer hos Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.

Den nye kontrakt omfatter blandt andet bygningsvedligehold, forplejning og servicering af tekniske installationer og kan eventuelt forlænges med yderligere tre år, fremgår det af ISS danske website, dk.issworld.com.

”Vi glæder os over en aftale, der sikrer en fornuftig balance mellem kvalitet og pris. Det er første gang, at vi udbyder facility manangement i én samlet kontrakt for alle etablissementer i landet, og det skal sikre, at man som ansat i Forsvarsministeriets koncern oplever et ensartet serviceniveau, uanset hvor man befinder sig,” siger direktør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Hans J. Høyer til dk.issworld.dk.

400 nye medarbejdere

ISS har siden 2014 serviceret Forsvaret i Vestdanmark, men skal nu yde service på Forsvarets etablissementer i hele Danmark indenfor aftalens ni serviceområder: Rengøring, forplejning, arealpleje, bygninger og belægninger, affaldshåndtering, tekniske installationer, intern service, skyde- og øvelsesområder samt Brandberedskab.

Siden 2014 har ISS serviceret Forsvarets tjenestesteder i Vestdanmark. En ny seks-årig facility management-aftale betyder, at det frem-

over også vil være ISS' medarbedere, der smørrer madpakkerne, når danske soldater rykker i felten i det øvrige Danmark.

Arkivfoto: Morten Fredslund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISS ansætter ifølge issworld.com 400 nye medarbejdere i forbindelse med den nye partnerskabsaftale.

”Vi er taknemmelige og stolte over, at FES har valgt at indgå partnerskab med os. Netop partnerskabet står helt centralt i aftalen, hvor vi gennem vores services skal bidrage til at medarbejdere og gæster hos Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet har de bedst mulige betingelser for at kunne arbejde for Danmarks sikkerhed. Jeg vil derfor også gerne kvittere for, at FES med denne aftale går forrest og viser vejen for det potentiale, der ligger i at udlicitere offentlige opgaver med afsæt i partnerskaber og fælles målsætninger,” siger adm. direktør i ISS Danmark, Flemming Bendt til dk.issworld.com

ISS blev grundlagt i København i 1901, som et lille sikkerhedsfirma med 20 natvægtere. Firmaet hed dengang Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt. I dag er ISS en verdensomspændende koncern, som beskæftiger knap 500.000 medarbejdere i over 50 lande. I 2016 omsatte ISS for 79,14 mia. kr.

ISS, der er blandt InterForce støttevirksomheder, er også leverandør til Forsvaret i blandt andet UK og Holland.

 

 

 

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE