Search form

Nyheder

Oberst Anders Rex, chef for Fighter Wing Skrydstrup og militær koordinator for InterForce Region Syd, bliver chef for Flyverstaben.
Af Thorbjørn Hein

Torben Mikkelsen og Anders "ERA" Rex.

Forsvarsministeriet meddeler:

Efter kongelig resolution på baggrund af forsvarsministerens indstilling udnævnes følgende til topchefstillinger i Forsvarsministeriets koncern (listet efter tiltrædelsestidspunkt):

Flotilleadmiral Torben Mikkelsen udnævnes til kontreadmiral og tiltræder som chef for Marinestaben i Værnsfælles Forsvarskommando den 1. juni 2017. Torben Mikkelsen er 54 år og kommer fra en stilling som chef for Søværnets Taktiske Stab.

Oberst Anders Rex udnævnes til generalmajor og tiltræder som chef for Flyverstaben i Værnsfælles Forsvarskommando d. 1. november 2017. Anders Rex er 47 år og kommer fra en stilling som chef for Fighter Wing Skrydstrup.

Fra sin tiltræden i det nye job afgår Anders Rex samtidig som militær koordinator i InterForce. Hvem, der skal afløse ham, er endnu ikke besluttet. Resten af InterForces forretningsudvalg, de regionale sekretariater og InterForce Sekretariatet ved Værnsfælles Forsvarskommando ønsker Anders Rex stort tillykke med den kommende stilling og forfremmelsen.

Baggrund
Stillingerne har været slået op som følge af, at nuværende chef for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, tiltræder som chef for Udviklings- og Koordinationsstaben i Værnfælles Forsvarskommando den 1. juni 2017, og at nuværende chef for Flyverstaben, Max Arthur Lund Thorsø Nielsen, tiltræder som ny viceforsvarschef 1. november 2017.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE