Search form

Nyheder

InterForce-regionerne har nu indledt rekruttering af fem regionsambassadører og op til 60 lokale ambassadører, der skal styrke forbindelsen mellem InterForce og nuværende samt kommende støttevirksomheder.
Af Morten Fredslund

Det er personel fra Reseven eller Hjemmeværnet, der kan byde ind på de mange ambassadørstillinger, som de seks InterForce regioner vil slå op de kommende måneder. Indledningsvis er det stillingerne som ledende regionsambassadører, som skal besættes.

Den første regionsambassadør er allerede udpeget ved Region Midt, hvor posten ind- tages af oberstløjtnant af Reserven og koncerndirektør for Hedeselskabet, Lars Johansson, som også har været med til at skabe ambassadørmodellen.

Initiativet til InterForce ambassadørkorps står koncerndirektør i Hedeselskabet,

Lars Johansson bag. Han er selv oberstløjtnant af Reserven og har hentet Region Midtjyl-

lands InterForceambassadører fra sine netværk i hhv. militæret og erhvervslivet.

Foto: Morten Fredslund

I InterForce region Nord har man p.t. opslået en tilsvarende stilling med ansøgningsfrist den 14. marts.

Ifølge stillingsopslaget er der tale om en lederstilling som officer af Reserven, hvor man får mulighed for at kombinere sin militære og civile kompetencer som omdrejningspunktet for udvikling og implementering af et nyt samarbejdskoncept i InterForce Nordjylland.

Krav om stort netværk

Som leder af det nordjyske nye ambassadørkorps skal man blandt meget andet udarbejde en strategi for InterForce Nordjyllands Ambassadørkorps i tæt samspil med InterForce komiteen, iværksætte rekruttering og ansættelse af 8-12 nye ambassadører og bidrage til udvikling og gennemførelse af InterForce aktiviteter.

Som leder af det regionale ambassadørkorps forventes det blandt andet, at man er reserveofficer med en kandidat/master uddannelse, og at man har en lang erfaring med og et stort netværk fra erhvervslivet i Nordjylland, fremgår det af stillingsopslaget.  

Man skal desuden være er en dygtig kommunikator, tillidsfuld og engageret, struktureret og have gode lederegenskaber. Som regionalambassadør skal man kunne anvende 30 dage årligt i funktionen.

Som man kunne læse i InterForce News nr. 4/2017, har Region Midtjylland benyttet ambassadører i et stykke tid for blandt andet at fastholde og udbygge de regionale virksomheders interesse i, og kendskab til, InterForce. Det er modellen herfra, man har brugt som pilotprojekt, og som man nu i store træk implementerer i de øvrige InterForce regioner.

”Ambassadørordningen i region Midtjylland har kørt som et velkørende pilotprojekt og vil blive den model, vi tager udgangspunkt i. Men da hver region er forskellig i forhold til både geografi, demografi og antallet af personer i Reserven, vil der blive en høj grad af frihed i forhold til, hvordan de enkelte regioner konkret opbygger deres ambassadørkorps,” har Axel G. Kristiansen tidligere udtalt til InterForce News.

Han er ansat som fast tilknyttet reserveofficer ved InterForce Sekretariatet for at etablere ambassadørkorps i de resterende fem InterForce regioner.

Med det nye tiltag håber InterForce at styrke virksomhedernes kendskab til Forsvaret og Hjemmeværnets behov for at have tilknyttet tusindvis af soldater, som enten har en rådighedskontrakt eller er frivillige i Hjemmeværnet ved siden af deres primære erhverv.

Læs mere om den nye ambassadørordning i Interforce News nr. 1/2018, der snart sendes på gaden.

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE