Search form

Hvad er InterForce

Interforce er et samarbejde mellem forsvaret og civile private og offentlige virksomheder omkring forsvarets brug af det frivillige personel. Interforce formål er at forbedre forholdene for disse mennesker, der står med både en militær og en civil forpligtelse, når forsvaret bruger de ”skjulte” ressourcer.

Godt 1850 virksomheder støtter i dag Interforce, der blev etableret i 1999 og har en komité bredt sammensat af topchefer fra en række private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer.

Forsvarschefen er militær koordinator og fhv. minister Søren Gade er formand for Interforce landskomité.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE