Search form

Hvad er InterForce

InterForce formålsparagraf 
InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt Reservestyrken, således at samfundets samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. InterForce formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse.
 
InterForce vision
InterForce arbejder for at udvikle forståelse og relationer mellem forsvaret og den private og offentlige sektor og derved fremme samarbejdet mellem disse.
InterForce arbejder for at udbrede kendskabet til de kompetencer, som Reservestyrkens medarbejdere har fra forsvaret. Tilsvarende arbejder InterForce for, at man internt i forsvaret har kendskab til Reservestyrkens civile kompetencer.
InterForce arbejder for, at den private og offentlige sektor er positiv over for at bevilge medarbejdere fra Reservestyrken perioder af frihed til militær tjeneste.
 
Middel 
Bygge bro og styrke alliancen mellem forsvaret og den private og offentlige sektor via relationsbyggende arrangementer og anden kommunikation.
 
Generelt
Godt 1700 virksomheder støtter i dag InterForce, der blev etableret i 1999 og har en komité bredt sammensat af topchefer fra en række private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer.
Komiteens formandsskab består af fhv. minister Søren Gade (formand) og general Bjørn Bisserup (forsvarschef).
 
InterForce har seks regionale sekretariater fordelt rundt i Danmark samt et centralt hovedkvarter benævnt InterForce Sekretariatet, som ligger i Kastellet. Generalmajor (pens.) Finn Winkler er chef for InterForce Sekretariatet, der er en del af Center for Reservestyrken. Læs mere på www.facebook.com/interforcedk samt http://reservestyrken.dk/.
 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE