Search form

Nyheder

Oberst Steen Ulrich er tiltrådt som chef for Center for Stabiliseringsindsatser, der har ansvaret for Hjemmeværnets internationale engagement.
Af Morten Fredslund

Med en baggrund som jægersoldat, helikopterpilot og udsendelser til blandt andet Irak og Afghanistan er det en erfaren officer, der har sat sig i chefstolen i Center for Stabiliseringsindsatser, CSI, på Kastellet.

Steen Ulrich kommer fra et år i udlandet som henholdsvis forsvarsattaché i Ankara i Tyrkiet efterfulgt af et semester i Rom som elev på NATO Defence Colleges Senior Course. Før det var han chef for Helikopter Wing i Karup.  

Men trods sin meget brede erfaring har Steen Ulrich ikke tidligere gjort tjeneste i Hjemmeværnet – en organisation, han nu glæder sig til at lære at kende, skriver CSI i en nyhedsartikel på hjv.dk/csi

”Tanken med anvendelsen af Hjemmeværnets frivillige og reservepersonel i en bredere ramme, som CSI arbejder med, er spændende og nytænkende. Det arbejde ser jeg frem til at kaste mig over,” siger han i nyhedsartiklen.

Oberst Steen Ulrich er både tidligere jægersoldat og helikopterpilot.

Nu er han tiltrådt som ny chef for Center for Stabiliseringsindsats-

er, CSI. Foto: HJV/CSI

Cirka 20 udsendte soldater

Ud over Hjemmeværnets internationale opgaver indgår Implementeringssekretariatet for Delstrategi 9 også i CSI’s organisation som et samarbejde mellem Værnsfælles Forsvarskommando og Hjemmeværnskommandoen. Delstrategi 9 er navnet på den del af Forsvarets HR-strategi, der omhandler Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel og af Reserven.

Desuden favner CSI også Samtænkningssektionen, der samarbejder med offentlige og private virksomheder samt enkeltpersoner med særlige kompetencer inden for en række brancheområder som eksempelvis cyber.

CSI har for tiden cirka 20 soldater fra Reservestyrken udsendt til fem internationale missioner. Bl.a. som her  i rollen som instruktører i Irak.

Arkivfoto: Morten Fredslund

CSI blev etableret i 2011 og er underlagt Hjemmeværnskommandoen. Hjemmeværnets internationale engagement tæller både deltagelse i internationale missioner som Irak og Afghanistan samt internationalt samarbejde med Hjemmeværnets søsterorganisationer som i de tre baltiske lande, Georgien og USA.

CSI har for tiden cirka 20 soldater fra Reservestyrken udsendt til fem forskellige internationale missioner i blandt andet Irak, Mali og Afghanistan. 

Posten som chef for CSI overtager oberst Steen Ulrich fra kommandør Anders Friis, der er tiltrådt som vicechef for Arktisk Kommando i Nuuk.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE