Search form

Nyheder

Generalmajor Jens Garly er tiltrådt som ny chef for Hjemmeværnet.
Af Morten Fredslund

Jens Garly tiltrådte sin nye chefstilling under en parole i Hjemmeværnskommandoen på Vordingborg Kaserne i mandags. Ifølge hjv.dk vil den nye chef bruge en del af sin første tid på at tage en rundtur i landet, hvor han vil mødes med både frivillige og fastansatte for at lære organisationen bedre at kende.

”Hjemmeværnet løser en mængde vigtige opgaver hver eneste dag, og forud for disse ligger en masse træning og uddannelse. En af mine helt store opgaver er at lære Hjemmeværnets DNA at kende – hvad får Hjemmeværnet til at hænge sammen, og hvordan kan vi udvikle Hjemmeværnet? Jeg kommer ikke med en revolution, men jeg kan love at lytte til det, jeg bliver mødt med,” sagde generalmajor Jens Garly ifølge hjv.dk

Mandag den  7. august tiltrådte  generalmajor Jens Garly som ny chef for Hjemmeværnet. Han kommer fra en stilling som chef for

2. Brigade, der bl.a. er ansvarlig for uddannelsen af Hærens stående styrke samt personel til internationale missioner i bl.a Irak.

Foto:  Kevin Gerth Sigvartsen, Hjemmeværnskommandoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Garly indledte sin militære karriere som værnepligtig i 1982 og kommer aktuelt fra en position som brigadegeneral ved Hærens 2. Brigade, hvor han har været brigadens chef siden februar 2014. 2. Brigade er blandt andet ansvarlig for uddannelsen af personel til Hærens stående styrke og træningsmissionen i Irak.

Gik i brechen for nyt materiel

I sin tale under parolen lagde den nytiltrådte hjemmeværnschef vægt på, at en af de kommende store opgaver bliver at få Hjemmeværnet godt igennem det kommende forsvarsforlig. 

”Vi skal ud på den anden side af forliget med et hjemmeværn, der står stærkt. Det ser jeg som min helt centrale opgave. Vi skal have kapaciteter til at løse de opgaver, vi bliver stillet, og det indebærer blandt andet, at vi skal have ordentligt materiel, som modsvarer de opgaver, vi skal løse,” sagde Jens Garly ifølge hjv.dk.

Jens Garly afløser generalmajor Finn Winkler, der efter ti år i Hjemmeværnet – de seneste syv som øverste chef –  gik på pension den 31. juli. 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE