Search form

Nyheder

Reservestyrken er en vigtig bidragsyder til Frømandskorpset, som den 16. juni markerede korpsets 60-årsdag.
Af Morten Fredslund

Ikke blot en, to eller tre. Men hele fire boardings af fartøjer og operationer gennemførte operative frømænd for næsen af de godt 100 gæster, som var indbudt til markeringen af Frømandskorpset 60-års dag fredag den 16. juni.  

De godt 100 gæster og cirka 200 nuværende og tidligere frømænd, samarbejdspartnere og medarbejdere fik action for alle pengene, da Frømandskorpset demonstrerede nogle af de kompetencer, som specialoperationsstyrken har opbygget siden etableringen i 1957.

 

Spektakulære landsætninger fra havet og luften var en del af demoinstrationen, da Frømandskorpset markedere sin 60-års dag.

Foto: Morten Fredslund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Tiden i dag er en anden end i 1957. I dag stilles der andre krav til specialoperationsstyrkerne og spektret af de opgaver, vi skal løse, er langt større og mere krævende end nogensinde tidligere. Det kræver meget af os. Men vi er klar. For er der en ting, der kendetegner Frømandskorpset, er det vores evne til at tilpasse os og omstille os til at kunne håndtere nye situationer,” sagde chefen for Frømandskorpset, Jens B. Bach, inden den spektakulære træningsøvelse blev skudt i gang.

Med støtte fra adskillige helikoptere og et C-130 Hercules-fly gennemførte de operative frømænd flere operationer kontinuerligt. Blandt andet blev såvel miljøovervågningsfartøjet Gunnar Seidenfaden som patruljefartøjet Freja boardet til havs, mens en gidselfritagning blev eksekveret på land.

En række sprængninger var med til at sætte en realistisk ramme om jubilæumstræningen.

Foto: Morten Fredslund 

”I en verden, der er blevet mere uforudsigelig, er der behov for de kompetencer, som man finder hos Frømandskorpset. Og selv om der er gået 60 år, er værdienerne i Frømandskorpset de samme – men udstyret har ændret sig meget,” sagde Jens B. Bach.

Kronprinsen var æresgæst

Blandt gæsterne til dagens træningsøvelse og efterfølgende reception var også H.K.H. Kronprins Frederik. Kronprinsen fuldførte – med alias-navnet Pingo – som frømand nr. 210 uddannelsen ved søværnets frømandskorps i 1995. Samme år blev Kronprinsen desuden udnævnt til premierløjtnant af reserven i søværnet og i 1997 udnævnt til kaptajnløjtnant af reserven i søværnet. 

Patruljefartøjet Freja bliver boardet af frømænd. Foto: Morten Fredslund

Og netop Reserven er stadig en vigtig brik i 

Frømandskorpsets organisation.

”Reservepersonellet betyder bestemt rigtig meget for os. De folk, vi har tilknyttet fra Reserven, er med til at gøre os mere robuste, og bidrager også med nyttig viden fra deres civile virke. Som vi siger, er summen af detaljer lig med graden af succes. Og de detaljer bidrager Reserven i høj grad med,” siger Jens B. Bach.

Det er blandt andet i Frømandskorpsets efterretningssektion, at man har tilknyttet officerer fra Reserven.

”Mange af reserveofficererne dér har en særlig indsigt i blandt andet IT, som tilfører os nogle kompetencer, vi ikke selv råder over. Derudover har vi også et antal tidligere operative frømænd knyttet til os som en del af Reserven. De bistår os blandt andet under øvelser, uddannelse og ikke mindst

i forbindelse med optagelsen af nye frømænd. Det er min fornemmelse, at de i vores Reserve, der tidligere har været operative frømænd, gør det fordi, de simpelthen ikke kan lade være. Det understreger også blot, at det at være frømand er noget ganske særligt. Man er del af en familie, hvor der hersker en speciel ånd og fællesskabsfølelse, som har varet ved i 60 år,” siger Jens B. Bach.

 

H.K.H. Kronprins Frederik , t.h., blev frømand

i 1995, og var æresgæst, da Frømandskorpset

markerede korpsets 60-årsdag den 16. juni.

Kronprinsen ledsagfes af chefen for Frø-

mandskorpset, Jens B. Bach, t.v.

Foto: Morten Fredslund  

 

 

 

 

Efter den actionmættede træningsdemonstration var der reception for nuværende og tidligere frømænd samt indbudte gæster i Frømandskorpsets bådhal på Marinestation Kongsøre ved Isefjorden.

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE