Search form

Formandskab og komite

Formandskab og landskomité (pr. 8. august 2018)

(F) = Medlem af forretningsudvalget

Formandskab

 • Fhv. minister Søren Gade, Formand for Interforce (F)
 • General Bjørn Bisserup, Forsvarschef, Værnsfælles Forsvarskommando

Øvrige

 • Direktør Frank E. Andersen, Gentofte Kommune
 • Oberst Flemming K.V. Agerskov, chef for Landsdelsregion Vest (F)
 • Oberst Uffe Holstener-Jørgensen, chef for Fighter Wing Skrydstrup (F)
 • Afdelingschef Pernille Reuter Eriksen, Forsvarsministeriet
 • Bankdirektør, konsul Peter Vinther Christensen, Salling Bank A/S (F)
 • Adm. direktør Karsten Dybvad, Dansk Industri
 • Adm. direktør, Kim Fausing, Danfoss A/S
 • Oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard, chef for hjemmeværnsdistrikt Bornholm (F)
 • Formand Jesper K. Hansen, Centralforeningen for Stampersonel
 • Adm. direktør Christian Herskind, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
 • Præsident Maria Vang Knudsen, Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark
 • Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, Rigspolitiet                                           
 • Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
 • Adm. direktør Jan Werner Jensen, Hydrema A/S (F)
 • Direktør Kenn Kjellberg, Victor Vask A/S (F)
 • Den Kommitterede for Hjemmeværnet Søren Espersen, Hjemmeværnskommandoen
 • Generalløjtnant M.A.L.T. Nielsen, Viceforsvarschef, Værnsfælles Forsvarskommando
 • Adm. direktør Martin Bøge Mikkelsen, MBMikkelsen Holding ApS (F)
 • Oberst Jess Møller Nielsen, chef for Trænregimentet (F)
 • Adm. direktør Peder Holk Nielsen, Novozymes A/S
 • Forhandlingsdirektør Signe Friberg Nielsen, Danske Regioner
 • Oberst Jens-Ole Rossen Jørgensen, chef for Gardehusarregimentet (F)
 • Direktør Laila Reenberg, Forsvarsministeriets Personalestyrelse
 • Oberst Lennie Fredskov, chef for Landsdelsregion Øst (F)
 • Vicedirektør Helle Birkman Smith, Kommunernes Landsforening 
 • Medlem af Slagelse byråd (S), tidl. borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune (F)
 • Formand Niels Henrik Tønning, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
 • Adm. direktør Kristian Wendelboe, Kommunernes Landsforening
 • Forbundsformand Flemming Winther, Hærens Konstabel- og Korporalforening
 • Generalmajor Jens Garly, chef for hjemmeværnet, Hjemmeværnskommandoen
 • Direktør Jens Østergaard, Spar Nord A/S (F)
 • Frivillig i Flyverhjemmeværnet Geert Hansen, Hjemmeværnets Landsråd
 • Frivillig i Marinehjemmeværnet Per Tommerup, Hjemmeværnets Landsråd
 • Frivillig i Hærhjemmeværnet Claus Lemming, Hjemmeværnets Landsråd

Sekretariat

 • Generalmajor (pens.) Finn Winkler, chef (F)
 • Kommunikationskonsulent, orlogskaptajn-R Thorbjørn Hein

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE