Search form

Nyheder

En ny undersøgelse fra Veterancentret klarlægger den mentale tilstand blandt soldater fra Hold 7 seks og et halvt år efter deres hjemkomst fra Afghanistan.
Af Morten Fredslund

Undersøgelsen viser, at som årene går, stiger andelen af veteraner med svære symptomer på PTSD og depression. Hele 13,7 procent oplever svære symptomer på PTSD, mens 19 procent oplever moderate PTSD-symtomer seks og et halvt år efter hjemkomsten. Det er en markant stigning fra sidste gang, holdet blev undersøgt to og et halvt år efter soldaternes hjemkomst. Her var andelen med svære PTSD-symptomer på 9,6 procent og andelen med moderate eller svære depressionssymptomer 9 procent, skriver Veterancentret på deres website.

Undersøgelsen viser desuden, at andelen med moderate eller svære depressionssymptomer er hhv. 7,5 og 6,5 procent – hvilket svarer til, at hver syvende veteran lider af symptomer på depression.

”Det kan måske virke underligt, at symptomerne optræder så sent efter udsendelsen, men resultaterne fra vores undersøgelse er i tråd med international forskning, der ligeledes viser, at for mange udsendte opstår symptomerne først adskillige år efter udsendelsen,” siger forsker ved Veterancentret, Karen-Inge Karstoft, som står bag undersøgelsen.

 

Selvom tiden går, bliver risikoen for at få psykiske efterreaktioner efter en udsendelse til en krigszone ikke mindre - tværtimod. Det viser

en ny undersøgelse, som Veterancentret står bag. 432 af de 701 hjemvendte veteraner på ISAF hold 7 – svarende til 61,6 procent – har

deltaget i undersøgelsen seks og et halvt år efter hjemkomsten fra Afghanistan. Arkivfoto: Morten Fredslund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISAF hold 7 er en del af den første danske generation i nyere tid, hvor større grupper har været udsendt og deltaget i kamphandlinger. I alt har 432 af de 701 hjemvendte veteraner på ISAF hold 7 – svarende til 61,6 procent – deltaget i undersøgelsen fra Veterancentret seks og et halvt år efter hjemkomsten fra Afghanistan.

Tiden sletter ikke alle sår

Samlet set rapporterer 124 personer om svære PTSD-symptomer på et tidspunkt fra før til seks og et halvt år efter udsendelsen. Af disse rapporterer 17 allerede om svære symptomer før udsendelsen. Men størstedelen – 78 soldater, eller 62,9 procent – af dem, der oplever højt niveau af PTSD-symptomer i løbet af undersøgelsesperioden, rapporterer først om højt symptomniveau to og et halvt eller seks og et halvt år efter hjemkomsten.

”Undersøgelsen peger på, at selvom tiden går, bliver det ikke mindre vigtigt at være opmærksom på veteraners mentale helbred. Der kan derfor være brug for en opfølgende indsats mere end otte år efter udsendelsen. Et andet tiltag kunne være at støtte og fastholde veteranens netværk,” siger chefen for Veterancentret, oberst Jette Albinus ifølge veterancentret.dk.

Her fremgår det også, at Veterancentret de næste tre år blandt andet vil forske i forebyggelse af psykiske efterreaktioner. Målet er at implementere et robusthedsprogram, der skal hjælpe soldaten med at håndtere et eventuelt forhøjet alarmberedskab og negative tanker og følelser. 

Veterancentret tilbyder livslang psykologhjælp til veteraner med psykiske skader fra en udsendelse, og hjemkomne veteraner bliver forsøgt kontaktet hhv. seks måneder, to, fem og otte år efter udsendelsen.

 

Kilde: veterancentret.dk

Læs rapporten her: Læs rapporten her

 

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE