Search form

Nyheder

23 EU-lande har under et udenrigsministermøde i Bruxelles skrevet under på, at de vil deltage i et fast udvidet forsvarssamarbejde, der skal give EU flere militære muskler.
Af Morten Fredslund

Sammen med fire andre lande står Danmark uden for samarbejdet, som EU's udenrigschef, Federica Mogherini, kalder for "et historisk øjeblik for europæisk forsvar".

Målet med det tætte samarbejde er at investere mere i europæisk forsvar, og de 23 lande skal blandt andet gå sammen om at udvikle udstyr, der kan stilles til rådighed for EU's militære operationer, skriver flere medier på baggrund af et telegram fra ritzau.

Det såkaldte notifikationsbrev, som Federica Mogherini mandag den 13. november har fået overdraget med de 23 underskrifter, skal i de kommende uger omsættes til en formel beslutning.

- Notifikationsbrevet er også åbent for andre medlemslande, der kunne have lyst til at gå med på et senere tidspunkt, siger hun efter underskrivelsesceremonien, siger Federica Mogherini ifølge ritzau.

- Det virkelige problem i Europa er ikke, hvor meget vi bruger. Det er, at vi bruger pengene alt for spredt. Hvis medlemslandene bruger pengene på en koordineret måde, investerer sammen, researcher sammen, producerer sammen, kan det gøres gennem EU, siger hun.

23 EU lande  går nu sammen i et tæt samarbejde, der bl.a.  vil investere mere i europæisk forsvar. Danmark står uden for det militære

samarbejde i EU p.gr.a. Forsvarsforbeholdet, som blev til efter et dansk nej ved folkeafstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. På

billedet er det italienske Bersaglieri-soldater på øvelse i Spanien i 2015. Arkivfoto: Morten Fredslund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark står uden for det militære samarbejde i EU på grund af Forsvarsforbeholdet, som blev til efter det danske nej ved folkeafstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. 

Som følge af forsvarsforbeholdet deltager Danmark ikke i ”udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet”. I praksis betyder det, at Danmark er afskåret fra at bidrage til militære EU-operationer og fra at deltage i samarbejdet om udvikling og anskaffelse af militære kapaciteter i EU-regi. Det betyder også, at Danmark ikke deltager i vedtagelsen og finansiering af militære operationer og militære kapaciteter. Ifølge Forsvarsministeriet blokerer Forsvarsforbeholdet imidlertid ikke for, at der udvikles et stadigt tættere samarbejde på området blandt de øvrige medlemslande. 

Ud over Danmark står Storbritannien, Irland, Portugal og Malta uden for det tætte samarbejde om forsvar i EU.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE