Search form

En moralsk forpligtigelse

En virksomheds støtte til Interforce sker konkret ved, at virksomhedens ledelse underskriver en Interforce støtteerklæring. Den er ikke juridisk bindende, men en hensigtserklæring om, at den konkrete virksomhed bakker om Forsvarets engagement.

Som støttevirksomhed tilkendegiver man, at virksomheden bakker op, når Forsvaret har brug for ansatte, der ved siden af deres civile job har en kontrakt med Forsvaret eller er frivillig i hjemmeværnet.

Det betyder blandt andet, at virksomheden bør give den konkrete medarbejder fri, ferie eller orlov i perioden ligesom en udstationering for Forsvaret ikke bør betyde en opbremsning eller et tilbageskridt i karrieren for den konkrete medarbejder - tværtimod.

Virksomheder, der underskriver en Interforce støtteerklæring modtager kort tid efter et støttebevis som tak for tilsagnet. Støttebeviset er underskrevet af Interforce formand, Søren Gade og forsvarschef Bjørn Bisserup.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE