Search form

Nyheder

Forsvaret sender igen F-16 fly til Baltikum samt Challenger-fly til Afrikas Horn og til overvågningen af EU’s ydre grænser i Middelhavet.
Af Morten Fredslund

Forsvaret skal i 2017 og 2018 igen bidrage med fly til flere internationale operationer, skriver forsvaret.dk og Forsvarsministeriet, fredag.

Fra medio maj til medio juni 2017 udsender Forsvaret et Challenger-fly. Bidraget bliver udsendt med henblik på at yde støtte til Combined Maritime Forces – Task Force 150, og skal indhente oplysninger, der kan bidrage til løbende overvågning og opbygning af situationsbilledet i Det Indiske Ocean. På tidspunktet for udsendelsen vil Task Force 150 være under fransk ledelse.  

Danmark har tidligere bidraget til Combined Maritime Forces med flådefartøjer samt styrkechef for Task Force 151. Desuden har Danmark siden 2007 haft udsendt personel til hovedkvarteret for Combined Maritime Forces, der er placeret i Bahrain.

Fire danske F-16 fly og 60 personer udsendes til Baltikum samtidig med et forventet dansk bidrag på ca. 200 soldater, der skal indgå i

NATOS fremskudt tilstedeværelse i Baltikum i 2018.  Arkivfoto: Flyvevåbnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I august skal et Challenger-fly i regi af Frontex-samarbejdet støtte Operation Triton, hvis hovedopgave det er at overvåge EU’s ydre grænse i Middelhavet. I forbindelse med det kommende bidrag vil det danske Challenger-fly efter planen være udsendt i ca. 30 dage i august 2017. Bidraget vil atter skulle bidrage til overvågning af skibstrafikken i Middelhavet og som led heri bl.a. bistå med assistance i tilfælde af behov for gennemførelse af redningsaktioner til søs. 

Det er også en mission, som Forsvaret tidligere har bidraget til ved flere lejligheder.

F-16 fly til Baltikum

Men det ikke blot Challenger-fly, som politikerne i dag har besluttet at indsætte i internationale missioner. Efter at have rådført sig med Udenrigspolitisk Nævn har Regeringen besluttet, at Danmark også skal tilbyde et bidrag på fire F-16 fly til NATOs suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum, kaldet Baltic Air Policing.

Bidraget på de fire F-16 fly og ca. 60 personer vil efter planen være udsendt samtidigt med det forventede danske bidrag til NATOs fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen. Folketinget behandler netop nu et beslutningsforslag fra regeringen om et kommende dansk militært bidrag på op til ca. 200 personer til NATOs fremskudte tilstedeværelse i 2018.  

Danske F-16 kampfly var blandt de allerførste til at løse opgaven i luftrummet over de baltiske lande tilbage i 2004. I alt har Danmark tidligere løst opgaven fem gange, senest i 2014. Opgaven svarer til det nationale afvisningsberedskab i Danmark. Det er hensigten, at det danske bidrag fra januar 2018 skal være udsendt i ca. fire måneder. Efter planen vil de danske kampfly blive stationeret på Siauliai luftbasen i Litauen. 

 

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE